© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Doelstelling

Doelstelling

Het doel van rotary is het aanmoedigen en aankweken van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemersgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

1.

Het beter leren kennen en begrijpen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid.

2.

De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen.

3.

De toepassing van het ideaal van dienst-vaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven.

4.

Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraad schap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.