© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary, RC Weesp Vechtstreek-Noord en de leden...

Rotary Weesp, de club en de leden

Versie 1 februari 2019

 

 

In 1953 is de Rotaryclub Weesp-Vechtstreek Noord opgericht. Sindsdien treffen de leden elkaar vrijwel wekelijks. Anno 2019 vinden de bijeenkomsten plaats in het Golfcentrum te Weesp.

De bijeenkomsten vinden op maandagen plaats. Inloop van 18:00u tot 18:30. Na de ontvangstborrel is er een lezing van een van de leden of van een gastspreker. Vervolgens gebruiken de leden en eventuele gasten gezamenlijk de maaltijd. Ook worden er doorgaans enkele korte huishoudelijke puntjes afgehandeld. Enkele malen per jaar komen de partners van de leden en van de overleden leden op bezoek.

De leden van RC Weesp wonen en/of werken in Weesp, Muiden en nabije omgeving. Onze buurclubs zijn: RC Almere, RC Almere-Weerwater, RC Almere Newtown, RC Naarden-Bussum, RC Bussum, RC Hilversum, RC Hilversum-West, RC Hilversum3, RC Hilversum International, RC Wijdemeren, RC Vinkeveen-Abcoude, RC Amsterdam-Zuidoost en RC Diemen.

Rotary staat een grote diversiteit van beroepen van haar leden voor. Daarbij wordt er naar gestreefd personen deel te laten uitmaken van de club die toonaangevend zijn in hun beroep. Bovendien moeten zij van onbesproken gedrag zijn en de ethische normen ondersteunen die door leden van Rotaryclubs wereldwijd worden aangehangen. Rotarians zijn vaak ook buiten de club maatschappelijk actief.

Rotary Weesp streeft qua samenstelling naar een grote variëteit. Mannen en vrouwen, oud en jong, veel verschillende soorten werkkring, diversiteit op het gebied van herkomst etc.

Rotary Weesp toont zich maatschappelijk betrokken. Elk jaar worden er projecten in binnen- en of buitenland gekozen waar iets voor wordt gedaan. Bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving of sponsoracties. Andere keren steken de clubleden de handen uit de mouwen om ergens een handje te gaan helpen.

Het lidmaatschap is op uitnodiging. Kandidaat-leden worden door leden voorgesteld. Als hun gegevens voldoen aan de eisen die aan nieuwe leden worden gesteld, worden de potentiële leden uitgenodigd om te komen kennismaken. Na een paar keer een bijeenkomst te hebben bijgewoond, laat de kandidaat weten of hij of zij gevolg geeft aan de uitnodiging om zich aan te sluiten.

Belangstelling voor het lidmaatschap?

Buitenstaanders die zich aangesproken voelen door de uitgangspunten van Rotary en de activiteiten van RC Weesp, worden aangemoedigd door middel van het verstrekken van hun gegevens kenbaar maken belangstelling te hebben voor het lidmaatschap. Dat kan via de website van Rotary Nederland. Klik hier: belangstelling voor het lidmaatschap. Wij zien de gegevens met belangstelling tegemoet, de club wil graag groeien. Het invullen biedt overigens geen garantie om ook te worden uitgenodigd, maar we gaan serieus met de gegevens aan de slag en laten zeker iets van ons horen!.