© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

12.500 euro van Bedrijvengolfdag naar jongeren

12.500 euro van Bedrijvengolfdag naar jongeren

Woerden, 7 juli 2015 (persbericht) – Een bedrag van 12.500 euro voor vuurwerkbrillen en andere jeugdhulp: dat is de opbrengst van een Bedrijvengolfdag gisteren op Golfclub De Haar. De deelnemende bedrijven en de organiserende Rotaryclubs willen met het golfevenement een bijdrage leveren die er voor de regionale gemeenschap toe doet. Met een bedrag van 9.000 euro wordt gezorgd dat alle schoolgaande kinderen in Woerden in december dit jaar een vuurwerkbril krijgen. Een bedrag van 3.500 euro gaat naar de Stichting Leergeld Groene Hart, die kinderen van ouders met een smalle beurs ondersteunt.

Bedrijven uit onder meer Woerden, Linschoten, Zegveld en Wilnis namen met hun teams (flights) deel aan de golfwedstrijd. Ze verenigden iets aangenaams (ontspannen golfen op een mooie locatie) met iets zinvols (een mooi bedrag bijeenbrengen voor een goed doel). Winnaar van de golfwedstrijd werd het team van een Linschotens bedrijf, de Van Dijk Groep.

Het was de achtste keer dat de Bedrijvengolfdag is georganiseerd. 

Risico oogletsel verkleinen

Ieder jaar opnieuw belanden zo’n tweehonderd kinderen rond de jaarwisseling in het ziekenhuis met oogletsel door vuurwerk. De organiserende Rotaryclubs willen dat risico verkleinen door elk schoolgaand kind van een vuurwerkbril te voorzien. De 11.000 brillen, die daarvoor nodig zijn, gaan vergezeld van een folder waarin aandacht wordt gevraagd voor het gevaar van vuurwerk. Leerkrachten besteden tijdens de lessen aandacht aan het dragen van de vuurwerkbril. De opbrengst van de golfdag is een substantiële bijdrage in de kosten van deze actie.

Steun aan Stichting Leergeld Groene Hart

Een bedrag van 3.500 euro draagt de Bedrijvengolfdag bij aan de Stichting Leergeld Groene Hart. Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met een smalle beurs om deel te nemen aan leuke binnen- of buitenschoolse activiteiten. Zonder een (financieel) steuntje in de rug lopen deze kinderen het risico buitengesloten te worden.

De organiserende Rotaryclubs Woerden zien de Bedrijvengolfdag als een goed evenement om samen met het bedrijfsleven in de regio geld bij elkaar te brengen voor een sympathiek doel. Dat past ook in de doelstellingen van beide Woerdense clubs van maatschappelijk betrokken professionals. Rotary is een service-organisatie die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Rotary-leden steunen hun medemens op verschillende manieren, onder meer door op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.