© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Triatlon voor schoon water in Kibera

Zwemmen, fietsen, rennen voor Kibera

Op tweede Pinksterdag 2015 zwommen, fietsten en renden zes teams voor een water- en sanitatieproject in Kibera, Kenia.

Sponsor voor Kibera, Kenia

Bij Nairobi is de grootste sloppenwijk van Afrika gevestigd.De omstandigheden zijn erbarmelijk. Er is geen water, riolering of electriciteit. In samenwerking met Stichting4Life (ANBIstatus), een organisatie in Nederland die werkt ter plaatse met en voor de mensen in Kibera, is er een water- en sanitatieproject opgezet.

Elk jaar gaat er een bedrag van € 10.000,-- gesponsord worden om meerdere scholen te voorzien van een eigen waterreservoir om regenwater op te vangen. Parallel hieraan lopen educatie-, scholings- en werkgelegenheidsprojecten vanuit Stichting4Life.

Triatlon Woerden

De twee Rotary clubs in Woerden hebben zich aan dit project verbonden door de jaarlijkse sponsoring op zich te nemen. Tijdens de Triathlon Woerden, op 2e Pinksterdag, streden 18 mensen (6 teams) voor dit project.

We kunnen nog niet helemaal overzien hoeveel de sponsoractie voor de 6 teams van de middag- en avondclub totaal heeft opgeleverd maar ‘ons team’ heeft in ieder geval meer dan 1400 euro binnengehaald. Super !

Sponsoren kan ook nog steeds met een gift op NL38 INGB 0539978779 Derdengeldrekening tnv. Westdam Netwerk Notarissen.

We kunnen nu echt starten om samen met Stichting4Life bij een aantal scholen te zorgen voor schoon water in de sloppenwijk Kibera in Naïrobi. In overleg met Stichting4Life en lokale contacten wordt op dit moment een projectplan uitgewerkt. Met dit project leveren we direct een bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden op (basis)scholen.

………..

…………..