Over Rotary

Het doel van Rotary

Rotary is een serviceclub, maar ook een levenshouding met een wereldomvattende kameraadschap als fundament . De leden steunen op verschillende wijze de medemens. Dit alles zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging. Het dienstbaar zijn aan de samenleving is de basis van Rotary. Het uit zich in het ontwikkelen van projecten, lokaal, nationaal en internationaal. Op onze website staan voorbeelden vermeld. Maar ook het verlenen van persoonlijke en financiële steun aan maatschappelijke, sociale en culturele programma’s maakt deel uit van de doelen. Het helpen van jongeren is ook een speerpunt. Dat doen we onder andere door internationale jeugduitwisselingen.
Rotary wil ook voor haar leden een bron van inspiratie zijn. Dat krijgt vorm door voordrachten van clubleden en gastsprekers, beroepspraatjes, levensberichten, gedachtenwisselingen over beroepsprincipes en praktijkvoorbeelden, bezoek aan bedrijven en werklocaties van clubgenoten en excursies naar interessante objecten.

Er is natuurlijk veel meer over te vertellen. Wie kan dat beter dan Jurgen Raymann, lid van Rotaryclub Almere.