Over Rotary

Hoe realiseert Rotary haar doelen?

In de opzet van de Rotary-organisatie zit realisatievermogen als het ware ‘ingebakken’. De organisatie rust op een vijftal pijlers, de zogenaamde Avenues of Service.

Club Service

Hieronder vallen alle werkzaamheden die het goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Regelmatig clubbezoek is daarbij onmisbaar en bevordert kameraadschap: de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Centraal staat hier de vraag: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Belangrijk hierbij is het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club. Dit kan financieel zijn of met mankracht, en vaak ook in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als een lokale inspirator en motor. Loopt een project, dan wordt als het mogelijk is de verdere uitvoering aan de desbetreffende organisatie overgedragen.

International Service

Het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TFR), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs enz.

Youth Service

Youth Service erkent de positieve verandering die jongeren en jonge volwassenen teweeg brengen, door activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma’s die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.