Inschrijf-/Aanmeldingsformulieren e.a. voor Exchange Programs

Jaaruitwisseling

Het aanvraagformulier voor selectie voor jaaruitzending staat op http://rotaryyouthexchange.nl onder Programma's, Jaaruitwisseling.

De Club Jeugd Commissaris danwel de Regio Jeugd Commissaris zorgt dat voor iedere uitzending een Verklaring van een Voorzitter voor ontvangst van een Jaarkind opgesteld wordt. Na de selectie ontvangt de kandidaat bericht en eventueel het verzoek om het International Application Form in te vullen, te laten tekenen en te uploaden.

Family to Family Programma

De CJC van een sponsorclub vult samen met een kandidaat het STEP aanmeldingsformulier in en stuurt dit aan de commissie family to family.

Als de aanmelding “geplaatst” kan worden komt het verzoek om het zgn. (in Engels gestelde) “Application Form” door de kandidaat in te laten vullen.

Camps & Tours

Scholieren: Gebruik het formulier voor Aanmelding Summer-camp.

Als de aanmelding “geplaatst” kan worden komt het verzoek om het zgn. (in Engels gestelde) “Application Form” door de kandidaat in te laten vullen.

Rotarians: Gebruik het formulier voor Aanmelding Organisatie Zomerkamp

Update: 29-October-2015 19:50