© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Camps & Tours

Short Term Exchange Program

CAMPS & TOURS: organiseren

Wat houdt dat in?

De club vormt groepen van 10 à 20 deelnemers met een zo groot mogelijke spreiding van nationaliteiten. De club organiseert een informatief, toeristisch of sportief programma. De club zorgt ook voor verblijft men in (Rotary)gezinnen of hostels waarbij de club verantwoording draagt voor de goede gang van zaken. In januari vindt er een matching plaats tussen uitzendende en ontvangende club. Contact persoon is campsandtours@rotaryyep.nl.

Voor wie?

De leeftijd van de deelnemers varieert van 15 - 21 jaar. Deelname is mogelijk voor jongeren van Rotarians en van niet-Rotarians.

Met welke landen?

Europese landen, maar ook Canada, VS en Taiwan.

Werkwijze club?

Tijdens een door de coördinator belegde bespreking wordt in onderling overleg het volgende tussen de twee ontvangende clubs vastgelegd:Hierop moet duidelijk worden:

  • het maximale aantal deelnemers
  • de leeftijdsgrenzen van de deelnemers
  • de periode waarin de buitenlandse deelnemers worden ontvangen (twee weken tijdens de schoolvakantie)
  • de onderlinge volgorde d.w.z. welke club ontvangst in de eerste week en welke club neemt de tweede week
  • de coördinerende CJC voor de twee ontvangende clubs én de deelnemers
  • het maken van een programma met 'thema' en van een programmaboekje voor de deelnemers (i.h. Engels).

overige zaken, zoals: gastgezinnen, deelname eigen jongeren, het maken van een draaiboek, verzekeringen, financiën, uitwisselen mailadressen e.d.

Kosten club?

De kosten voor het organiseren van een week Summercamp bedragen voor de club circa € 2.500,-

Inlichtingen bij de coödinator van dit programma de outboundcoördinator: campsandtours@rotaryyep.nl

Waarom doen we dit?

  • Het opbouwen van goede relaties met andere landen
  • Het houdt de club jong
  • De jongere ontwikkelt zichzelf en zijn/haar omgeving

update: 23 februari 2023