Family To Family

Short Term Exchange Program

FAMILY TO FAMILY: organiseren

Wat houdt dat in?

Het is een uitwisseling met een leeftijdgenoot in het buitenland voor de duur van circa 2 maal 3 weken in juli/augustus bij uitwisseling met het noordelijk halfrond. Bij uitwisseling met het zuidelijk halfrond gaat het om 4-5 weken daar in juli/augustus en 4-5 weken hier in december/januari. De club selecteert een kind uit een gezin. Dit kind bezoekt een gezin in het buitenland. Het kind uit het buitenlands gezin bezoekt het betreffende Nederlandse gezin en is als zodanig gast van de club.

Voor wie?

Alle jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar, die open staan voor anderen, van hen willen leren, met hen ervaringen willen uitwisselen, die uit hun eigen vertrouwde omgeving willen stappen en die anderen zonder vooroordelen willen ontmoeten, zijn geschikt om aan dit programma deel te nemen. Voor hen willen wij, Rotary vrijwilligers, ons inzetten om hen een onvergetelijke ervaring op te laten doen die hen in de toekomst uitdaagt tot nog grotere stappen.

Met welke landen?

In principe kan een uitwisseling met elk door Rotary gecertificeerd land plaatsvinden. Voor een uitwisseling is het belangrijk dat het land of de regio (bij heel grote landen) veilig en goed georganiseerd is. Hiervoor hanteren we binnen Rotary International strikte procedures. Elk ontvangend land, elke regio staat onder goed toezicht en met onze jarenlange ervaring weten wij waar we fijne succesvolle uitwisselingen tot stand kunnen brengen.

Werkwijze club?

De club is de gastheer achter de deelnemende familie. De club zorgt voor een goede gang van zaken en dat aan de Rotary procedures wordt voldaan. De bezoekende jongere wordt ook bij de club betrokken door bezoek en delen van informatie vooraf aan het bezoek en na vertrek.

Kosten club?

De kosten voor de club zijn in principe nihil. De meeste kinderen worden door familieleden ondersteunt. Het staat de club vrij om kinderen die zij selecteren te financieel te ondersteunen.

Inlichtingen bij de coördinator van het programma Marc Wolfs, mailto:f2f_north@rotaryyep.nl

Waarom doen we dit?

• Het opbouwen van goede relaties met andere landen

• Het houdt de club jong

• De jongere ontwikkelt zichzelf en zijn/haar omgeving.

Update: 26 augustus 2019