© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaaruitwisseling

Long Term Exchange Program

JAARUITWISSELING: organiseren

WAT HOUDT DAT IN?

De club sponsort een uit te zenden kandidaat. Deze is ambassadeur van de club en van Nederland. De club regelt de formaliteiten. Tijdens het verblijf in het buitenland ontvangt de club regelmatig nieuws(brieven) van de uitgezonden jongere. Na terugkomst ontvangt de club een verslag middels een presentatie in de club. De club bemiddelt eventuele lezingen over de ervaringen bij andere clubs en organisaties.

In het kader van wederkerigheid ontvangt de club een student uit het buitenland. De club zoekt 3 tot 4 gastgezinnen en regelt dat de jongere naar school kan gaan. De club zorgt voor een counselor, onafhankelijk van de gastgezinnen, als vertrouwenspersoon voor de jongere.

De club houdt nauwe contacten door de jongere op clubbijeenkomsten te laten komen, aan clubactiviteiten mee te laten doen en meer leden met de jongere te laten optrekken.

De club zorgt voor de nodige financiën.

Voor wie?

Voor de uitzending gelden indicatieve leeftijdsgrenzen, in principe 15-18,5 jaar. Deze leeftijdsgrens is zeer streng. Je mag niet ouder zijn dan 18,5 op het moment van uitzending. Kandidaten dienen deel te nemen aan een selectiedag in oktober en een selectieweekend in november.

Voor de datum van deze dagen zie de agenda.

MET WELKE LANDEN?

De commissie jaaruitwisseling probeert een zo groot mogelijke spreiding in de bestemmingen te realiseren omdat daardoor ook de groep scholieren in Nederland een grote spreiding in nationaliteiten en culturen zal hebben.

In de hieronder genoemde landen wordt uitgewisseld met één of meer districten. Van jaar tot jaar kunnen die districten veranderen. De informatie per land is nog niet ingevuld.

NOORDELIJK HALFROND

USA, Canada, India, Indonesie, Japan, Thailand, Taiwan

Europa: Frankrijk. Italie, Finland en Zweden, Spanje, Turkije

ZUIDELIJK HALFROND

Brazilie, Chili, Argentinie, Columbia, Ecuador, Peru, Mexico, Australie, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika

WERKWIJZE CLUB?

De club stelt een kandidaat voor aan de MJDC. De kandidaat kan zich ook zelf bij Rotary Youth Exchange opgeven. In dat geval moet hij/zij zelf een sponsorclub vinden, bij voorkeur in de eigen woonplaats. De kandidaat doet mee aan het selectieweekend. Na een positieve selectie moeten er diverse formulieren worden ingevuld. Deze formulieren dienen ondertekend te worden door de Club Jeugd Commissaris (CJC), de inkomend voorzitter van de sponsorclub en de District Jeugd Commissaris (DJC). Deze getekende formulieren worden gezonden aan de MJDC.

KOSTEN CLUB?

De kosten voor de club bedragen ongeveer € 2500,-. De MDJC betaalt elke Rotary club die een exchange student host € 1250,-. De exchange student ontvangt zakgeld, een kortingskaart voor de trein, museum jaarkaart en een tegemoetkoming in een sportactiviteit.

Inlichtingen: Barbara Tusveld, mail: longtermchair@rotaryyep.nl

WAAROM DOEN WE DIT?

  • Het opbouwen van goede relaties met andere landen
  • Het houdt de club jong
  • De jongere ontwikkelt zichzelf en zijn/haar omgeving

update: 23 februari 2023