© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2018-2019 Bestuur en commissies

Continuïteit en Samen verder

Continuïteit en Samen verder is in de periode 2017-2018 toegenomen. Het wekelijkse clubnieuws, de goede sprekers en de gezamenlijke activiteiten (zeilen, concert culinair, Only Friends) hebben hiertoe bijgedragen. Het komende seizoen 2018-2019 ziet er weer goed uit: er is een Barcelona reis gepland en er is een gezamenlijk diner is Maastricht met onze Duitse vrienden. Daarnaast worden de goed bezochte vijfde donderdagen gecontinueerd met een altijd weer spannende programmering. De maandelijkse avondbijeenkomst met de speakerscorner is altijd gevuld met praatjes over actuele thema’s. Hiermee heeft het avondprogramma een nieuwe impuls gekregen die de betrokkenheid van de leden vergroot. Hieruit blijkt dat de avondenbijeenkomsten in onze club steeds belangrijker worden. Voor de toekomst schept dit perspectieven en zal de komende periode verder worden uitgewerkt.

Continuïteit en Samen verder zijn de twee kernbegrippen die de komende periode 2018-2019 verder worden versterkt en uitgedragen door alle leden van de club. Een middel om beide kernbegrippen te versterken en naar buiten toe zichtbaar te maken, is door ons als Rotary Club Zaandam sterker te profileren. We zijn trots op de projecten die we bereiken voor de Zaanse samenleving. Zaankanters moeten deel uit willen maken van onze club!

Bestuurssamenstelling 2018 – 2019

Voorzitter Jetty van Dorp-Christiaanse en Ron Baltussen 2017 - 2019

Secretaris Margriet Oosting

2e Secretaris Frits Boom

Penningmeester Ferry Theunisse

Clubcommissaris Jacob van Braam

Inkomend voorzitter voor het seizoen 2019 – 2020 onbekend

Commissies

Clubservice

Clubcommissaris Jacob van Braam

Clubcoördinator Frits Boom

Archiefcommissie Frits Boom

Clubadministrateur Frank Sturop

Kascommissie

Commissie ledenwerving

Jetty van Dorp-Christiaanse

Ron Baltussen

Jacob van Braam

Hans Bon

Vocational Service

Wim van Bergen, voorzitter

Jetty van Dorp-Christiaanse

Hans v/d Slikke

Frank Sturop

Alwin van Daelen

International Service

Jan Heijink, voorzitter (2018 / 2020)

Ron Baltussen

Hans Bon

Enric Adsera Riba

Bob Dickhout

Programma en Communicatie Commissie

Fokelien Renckens-Stenneberg, voorzitter

Jacob van Braam

Dick Dekker

Pieter van der Broecke

Barbara Slooten

Felix Beekman

Community Service en Jeugdzaken

Ko Landsaat, voorzitter

Bas Wouters

Frank Duijn

Margriet Oosting

Luc Bronkhorst

Daan Kors

Fellowship Commissie

Dick de Boer, voorzitter

Monique Botschuijver

Frans Wytema

Fred Hofman

Ferry Theunissen

Elly van Eerden

Fundraising en Projecten Commissie

Simone Hertzberger, voorzitter

Frits Boom

Simon Holleman

Lizette Ouwehand-Brussel

Hugo van Renswoude

Reinder van Velze

Overige commissies

Websitecommissie

(Z)aan de wandel

Stichting Hoekmanfonds