Districtscommissie ROTARACT opgericht

Op 9 augustus 2016 is de districtscommissie Rotary-Rotaract geïnstalleerd en deze commissie is de eerste in ons land, die actief werkt aan de verbinding tussen Rotaract en Rotary. In de commissie zitten zowel Rotary als Rotaract leden.

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/rotaractcie/rotaractcie-1.png

De commissie beoogt talent in de ‘Rotary familie’ te houden door het actief tot stand brengen van een samenwerking tussen Rotaract en Rotary. Beide organisaties werken hierin gelijkwaardig samen, zodat deze nieuwe samenwerking verdergaat dan het inschakelen van Rotaract voor lotenverkoop en garderobes.
Enerzijds biedt een samenwerking voor Rotaracters toekomstperspectief om te kunnen doorstromen naar een Rotaryclub. Anderzijds wordt er voor Rotaryclubs gewerkt aan de aanwas van nieuwe leden. Doorstroming zou uiteindelijk een automatisme moeten zijn.

De commissie werkt aan twee doelen:

1.

Bestaande banden versterken tussen Rotaract en Rotaryclubs (inclusief de moederclub) door:

a.

Alle zeven moederclubs in district 1580 Noord-Holland te benaderen en hen uit te nodigen eenmaal per jaar een gezamenlijk project uit te voeren en tenminste eenmaal een gezamenlijke bestuursvergadering (Rotaract-Rotary) te organiseren.

2.

Rotaryclubs zonder Rotaractclub ondersteunen bij het oprichten van een Rotaractclub door:

a.

Tenminste twee Rotaryclubs succesvol te ondersteunen bij het oprichten van een eigen Rotaractclub in het clubjaar 2016-2017.

Bent u als oud Rotaracter destijds doorgestroomd naar een Rotary club? Wij komen graag met u in contact! Mail naar Fred Kersbergen (f.kersbergen@planet.nl) zodat de commissie uw ervaringen ter inspiratie kan inzetten voor de verbinding tussen clubs.