Informatie Rotaryclub Zeewolde

Rotaryclub Zeewolde is een relatief jonge serviceclub met zo’n 30 enthousiaste leden. De leden zijn actief vanuit diverse beroepsgroepen en staan midden de samenleving. Rotaryclub Zeewolde is één van de ca. 30.000 clubs die samen deel uitmaken van Rotary International.

Rotary is een wereldwijde organisatie van circa 30.000 serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan ­charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service.

De servicedoelstelling van Rotary is dus niet alleen het opzetten van fundraisingprojecten (van wereldwijd tot lokaal), maar ook het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

Mocht u meer willen weten over onze club en de activiteiten die er vanuit Rotary Zeewolde worden georganiseerd, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Foto: Rotaryclub Zeewolde heeft elke dinsdag een bijeenkomst in het restaurant van de Golfclub Zeewolde.

HD Werkkamer:Users:chriskooij:Library:Mobile Documents:com~apple~CloudDocs:Documenten:Rotary:Rotary.nl website:Input beeldmateriaal:golfclubzeewolde.jpg