© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Gift voor Kumi Hospitaal in Uganda

GIFT VOOR KUMI-HOSPITAAL IN OEGANDA

Op initiatief van de Lustrum commissie en met steun van de club is vanuit het budget voor de viering van het 60-jarig bestaan van Rotaryclub Zoetermeer een bedrag van €3000 gereserveerd voor het Kumi Hospitaal in Uganda. Het bedrag is bestemd voor de renovatie van de orthopedische operatiekamer van het ziekenhuis. Het ziekenhuis vervult een districts-functie, waar, naast orthopedische chirurgie en fysiotherapie, al jaren moeder- en kindzorg wordt gegeven, staaroperaties worden verricht en zorg wordt verleend aan patiënten met zware infectieziekten, zoals malaria (zie ook www.kumihospital.nl).

Het is bijzonder in de derde wereld dat veel aandacht aan orthopedie wordt besteed. Het ziekenhuis kent bijvoorbeeld ook een orthopedische werkplaats. Het ziekenhuis heeft hulp gevraagd aan de WOO, de Werkgroep Orthopedie Overzee, een onderdeel van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Drie keer per jaar gaat er vanuit Nederland een orthopedische missie naar het Kumi hospitaal, onder leiding van een Nederlandse orthopedische chirurg, tevens Rotarian in Goes. Ook deze Rotary club doet aan fondsenwerving voor de renovatie van het orthopedische OK-complex en de afdeling fysiotherapie. De Rotaryclub in Kumi werkt met hen ( en ons) samen om dit project te realiseren.