Mensen in de minima

Mensen in de Minima (MIM)

Stichting MIM is vraagbaak voor mensen met een minimuminkomen. Het MIM helpt bij het invullen van alle soorten formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Het MIM helpt bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving. De hulp die de stichting MIM biedt, is gratis.

Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart steunt deze Stichting door het jaarlijkse kerstpakkettenproject. In samenwerking met de vrijwilligers van MIM zorgen de leden van de Rotary ervoor dat 400 kerstdozen gevuld worden, met dank aan het winkelend publiek en de managers van een aantal Jumbo-filialen. De kerstpakketten worden Zoetermeer-breed onder hulpverlenende instanties verspreid.

Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart en Stichting Mensen in de Minima hebben een langdurige relatie. Die samenwerking heeft een formele status in Stichting MiRo (MIM en Rotary). Hierdoor wordt die hulp geboden die buiten de doelstelling van MIM valt, maar wel noodzakelijk is.