Poco a Poco

Poco a Poco Poderoso 2020

Stichting Poco a Poco in Peru ondersteunt kinderen bij het verkrijgen van een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Daartoe draagt de stichting bij in de financiering van de middelbare schoolopleiding en een vervolgopleiding op het niveau dat bij het kind past.

Om de kinderen naar dit einddoel te begeleiden is het belangrijk voor hen goede voorwaarden te scheppen, zodat ze hun school en vervolgopleiding ook kunnen halen. Daarbij gaat het om huiswerkbegeleiding (naschoolse opvang), mentale begeleiding (coaching) en het verstrekken van voorlichting. De kinderen krijgen ook incentives, waaronder sport/muziekparticipatie en ze krijgen dagelijks een gezonde maaltijd.

Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart heeft zich hieraan verbonden om zo Poco a Poco te ondersteunen om zelf te bouwen aan structurele continuering vanaf 2020. Ook wordt bekeken welke rol Rotaryclub Cusco hierbij kan spelen.

 

Naast een kwaliteitsslag wil de stichting een kwantiteitsslag maken door het aantal te begeleiden kinderen de komende drie jaar te verhogen tot 25 in 2020. Dat is een groei van 10 kinderen t.o.v. het normale groeimodel zoals aangenomen in het beleidsplan 2017 – 2020 (2 nieuwe kinderen per jaar).

.