Rotaryclub zoetermeer-zegwaart 40 jaar

Lustrum en Laaggeletterdheid

Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart bestaat 40 jaar! 2 december 1977 was de Charter Day van Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart. Dat betekent dat Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart dit bestuursjaar een feestelijk lustrum viert. Als lustrumthema is laaggeletterdheid gekozen.

In september heeft wethouder Isabella Vugs een bezoek aan de club gebracht Zij gaf een bevlogen presentatie over haar visie op en haar bestuurlijke aanpak van laaggeletterdheid. Zij heeft er ook op in gezet om de landelijke opening van de Week van de alfabetisering plaats te laten vinden in Zoetermeer. https://www.youtube.com/watch?v=ajTBkqPUA_4

In maart 2018 zetten de leden van de Rotaryclub zich in tijdens de door de club georganiseerde Taalweek. Er worden gratis activiteiten georganiseerd voor kinderen, die taalondersteuning het hardste nodig hebben. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo wordt er een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum, is er een theatervoorstelling, komt er een kinderboekenschrijver op bezoek in de bibliotheek, worden er voorleessessies gehouden op basisscholen en is er aandacht voor het bereiken van laaggeletterde ouders.

Deze Taalweek wordt georganiseerd in samenwerking met de sociaal-maatschappelijke organisatie Piëzo.

Binnen Rotary Nederland en Rotary International is laaggeletterdheid een belangrijk aandachtsgebied.

Lees meer

Afbeeldingsresultaat voor laaggeletterdheid rotary Afbeeldingsresultaat voor laaggeletterdheid rotary