Zo Vocational!

Zó Vocational!

Eén van de peilers van Rotary is vocational: vanuit de beroepspraktijk dienstbaar zijn aan de samenleving. Rotarylid en advocaat Xandra Heemskerk brengt dat op een bijzondere wijze in de praktijk bij Zoetermeer on Stage en de TalentenAcademie.

Op 17 maart vond in de Ducht Innovation Factory het evenement Zoetermeer On Stage plaats. Zo'n 1000 vmbo-leerlingen uit Zoetermeer hebben kennis gemaakt met het bedrijfsleven. Bijna 1850 matches zijn er gemaakt tussen werkgevers en scholieren. Elke match houdt in dat de leerling een moment gaat meelopen met het bedrijf waar hij/zij in de toekomst misschien wil gaan werken. Hierdoor kunnen jongeren inspiratie opdoen voor hun vervolgopleiding en toekomstige baan. Meerdere leden van Rotaryclub Zoetermeer-Zoetermeer hebben aan dit evenement hun medewerking verleend. Xandra Heemskerk ging geïnspireerd in gesprek met de jongeren over mogelijkheden in de advocatuur.

De TalentenAcademie van Stichting Piëzo biedt kinderen uit de wijk Palenstein in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met inspirerende en talentvolle volwassenen, die als rolmodellen fungeren. In blokken van vier weken gaan de kinderen met hun eigen talenten aan de slag, waarbij ze kennis maken met talenten van rolmodellen. De bijeenkomsten zijn in Castellum Palensteyn, maar bezoeken extern horen er ook bij. Daarbij kan gedacht worden aan het ziekenhuis of een fietsenwerkplaats, maar ook aan de rechtbank of een broodbakkerij. Zo hebben 10 kinderen aan Xandra Heemskerk vele, verrassende vragen gesteld over haar werk als advocaat, die zij openhartig beantwoordde. Daarnaast kregen zij een echte casus voorgelegd, waarop zij met veel belangstelling reageerden.

foto Piëzo