© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie deelname

http://www.kunstaandeijssel.nl/inmages-prog/logo-nieuw-tekst.gif

laatste wijziging 09-06-2016

.

Informatie deelname

Bent u als kunstenaar geïnteresseerd in de KunstMarkt Zutphen dan kunt u zich opgeven via inschrijfformulier ( zie Inschrijven Kunst aan de IJssel) en sturen naar info@kunstaandeijssel.nl


Hieronder vindt u de afspraken die wij met u willen maken als u deelneemt aan de KunstMarkt.
Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@kunstaandeijssel.nl

Reglement voor Kunst aan de IJssel op de IJsselkade te Zutphen.
1. Inschrijvingen dienen uiterlijk 30 april door de commissie te zijn ontvangen via het inschrijfformulier op de website. Alléén inschrijvingen gedaan via het internet, begeleidt met foto’s (tot 10 stuks en per stuk maximaal 1 MB) van uw werk, worden in behandeling genomen.
2. De commissie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen. Daartoe is een speciale commissie van onder meer drie deskundigen ingesteld. Er is tegen het besluit van deze commissie geen beroep mogelijk.
3. Deelnemers ontvangen uiterlijk 1 juni bericht van toewijzing.
4. De huurprijs voor een kraam bedraagt € 75,--. De huurprijs dient uiterlijk 15 juni te zijn overgeboekt op bankrekening NL56 RABO 0376 7778 93 t.n.v. Rotary Club Zutphen Commissie Kunst a/d IJssel.
5. Alleen als uw betaling binnen is op 15 juni ontvangt u een bevestiging van deelname, een kraamnummer en een plattegrond van ons.
6. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld indien u na toewijzing van uw inschrijving- annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn.
7. De openingstijd van de Kunstmarkt is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen hun kraam inrichten vanaf 9.00 uur. Vanaf 11.00 uur mogen er geen auto's meer op de markt.
8. Kramen die om 10.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven, worden door de commissie vergeven.
9. De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven en uiterlijk 17.30 uur zijn ontruimd.
10. De kramen worden voorzien van een dak- en achterzeil.
11. De commissie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er mogen geen andere producten dan kunst worden aangeboden of verkocht.
12. De deelnemer dient bij het verlaten van de kraam deze en de plaats volledig schoon achter te laten.
13. De commissie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan werken en/of goederen van de deelnemers.
14. De deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun werken; de commissie heeft slechts een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.