© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Inschrijven Kunst aan de IJssel

http://www.kunstaandeijssel.nl/inmages-prog/logo-nieuw-tekst.gif

Laatste wijziging 09-06-2016

.

Inschrijven Kunst aan de IJssel

U kunt zich per e-email inschrijven voor Kunst aan de IJssel.
We ontvangen graag de volgende gegevens van u:

1.

voorletters, naam

2.

adres

3.

postcode, plaats

4.

telefoon

5.

e-mailadres

6.

webadres

7.

kunstvorm

8.

heeft u al eerder deelgenomen aan Kunst aan de IJssel

9.

voorkeur voor een plaats

10.

eventueel aanvullende opmerkingen

11.

enkele foto’s van uw werk (tot 10 stuks en per stuk maximaal 1 MB) met het inschrijvingsformulier mee sturen

U kunt uw inschrijving sturen naar: info@kunstaandeijssel.nl

Middels deze inschrijving reserveert u een kraam Kunst aan de IJssel op de IJsselkade te Zutphen.

Het verschuldigde bedrag ad € 75,-- zal vóór 15 juni op bankrekening NL56 RABO 0376 7778 93 t.n.v. Rotary Club Zutphen Commissie Kunst a/d IJssel worden overgemaakt.