Helptekst

WEBSITE

De website www.rotary.nl/zwijndrechtwaalendevel.nl bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte uitsluitend bestemd voor leden van de Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel.

Het algemene gedeelte is voor iedereen toegankelijk.

Het ledengedeelte is pas toegankelijk nadat er op correcte wijze is ingelogd.

Nadat u de tab “Voor leden” hebt aangeklikt verschijnt er een inlogscherm.

Hierin moeten uw e-mailadres en het wachtwoord worden ingevuld.

Het e-mailadres is het adres zoals dat in het LEAD2 (LEdenADministratiesysteem) van u bekend is.

U vindt dit ook in het “smoelenboek” van de club.

Het wachtwoord moet (opnieuw, indien u voor de eerste keer inlogt) door u aangevraagd worden.

In het e-mailbericht dat u vervolgens toegestuurd krijgt (naar het in LEAD2 bekende e-mailadres) treft u het wachtwoord aan.

Na het inloggen bent u in het voor leden bestemde gedeelte van de website aangekomen.

Bent u eenmaal ingelogd dan kunt u ook LEAD2 in gaan om uw gegevens te bekijken of te wijzigen.

U kunt slechts uw eigen gegevens wijzigen. Gegevens van andere Rotarians en hun clubs kunt u alleen inzien.

LEAD2.

Indien u nadat de website is opgestart direct naar LEAD2 wil gaan dient u de tab “LEAD2” aan te klikken.

De procedure hiervoor is gelijk aan die voor het ledengedeelte.

Veel succes!

Voor vragen en/of opmerkingen aangaande gebruik en inhoud van de site kunt u een bericht sturen naar de webmaster: roblintner@gmail.com