Wie Zijn Wij 2019

Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel is een serviceclub. Wikipedia geeft als definitie van een serviceclub: een vrijwillige non-profitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties.

Onze club is opgericht in 1981 en bestaat momenteel uit 39 leden. Onderstaand een afbeelding van het merendeel van onze leden tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie.

Afbeelding met persoon, groep, binnen, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onze club vergadert 1 keer per week op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 in Het Develpaviljoen in Zwijndrecht en eten dan samen.

Zoals uit de definitie al blijkt, is ons doel om geld te werven voor of bij te dragen aan liefdadigheid. Secundaire doelen zijn om de onderlinge vriendschap te bevorderen en “leuk en nuttig” met elkaar bezig te zijn.

Onze belangrijkste geldwervings projecten zijn de jaarlijkse Rotary Rally en de Verkerkloop, de loop die wij als club mede-organiseren met de initiatiefnemer Verkerk.

Afbeelding met persoon, man, boom, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met persoon, buiten, groep, kind

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het “bijdragen” uit de definitie vindt bijvoorbeeld vorm door jaarlijks actief mee te doen met NL-Doet.

Maar dit zijn niet de enige projecten. Onze club maakt deel uit van een zeer groot en wereldwijd Rotary-netwerk. De projecten van de Rotary zijn lokaal, nationaal en internationaal.

De onderlinge vriendschap versterken we door middel van de ontspannen sfeer waarop we onze clubavonden houden, maar ook door het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van onze grote en kleine projecten. Maar daarnaast worden er clubevenementen georganiseerd zoals running-dinner, firesite-meetings, lustrum, nieuwjaarsreceptie, bestuurswissel en meer.

Mocht je, naar aanleiding van het bovenstaande of om een andere reden, je aangetrokken voelen voor een rol en een functie binnen onze club, neem dan vrijblijvend contact met ons op via g.vanderreijden@kpnplanet.nl

Mocht je, naar aanleiding van het bovenstaande of om een andere reden, financieel willen bijdragen aan 1 of meerdere liefdadigheden, waar wij ons voor inzetten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze penningmeester g.salentijn@planet.nl