© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Indeling bestuursjaar 2019 - 2020

Bestuurs- en commissie-indeling 2019-2020 Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel Versie: 19-06-2019

Bestuur

2019-2020

Programmacommissie

Community Service

Voorzitter

Gert-Jan van der Reijden

Sabine Schipper (vz)

Rob Lintner (vz)

Secretaris

Paul Rinkel

Iekje Berg (vvz)

Max Baris (vvz)

Penningmeester

Gep Salentijn

Henk Kraaijeveld

Iekje Berg (ovz)

Oud-voorzitter

Petra Brand

Ko Wisse

Albert Abee

Inkomend voorzitter

Sabine Schipper

Ben Reincke

Eline van Houten-De Koning

Voorzitter Programmacommissie

Sabine Schipper

Ronald van der Horst

Lo ter Voorde

Voorzitter Vocational Service

Mariska Noordegraaf

Ledencommissie

Youth Service

Voorzitter Community Service

Rob Lintner

Voorzitter ntb

Joke Verhage (vz)

Voorzitter International Service

Pieter van Baal

Liesbeth van der Woude (vvz)

Arina Kruithof (vvz)

Voorzitter Ledencommissie

Ntb

Johan van Wijk

Henk Kraaijeveld (ovz)

Voorzitter Youth Service

Joke Verhage

Gerard Vaandrager

Jannes Aman

 

 

Pauline den Hartog

Pauline den Hartog

Speciale taken

 

Hans Kooijmans

 

2e penningmeester

Henk Kraaijeveld

International Service

Vocational Service

2e secretaris

Marion Haverkamp

Pieter van Baal (vz)

Mariska Noordegraaf (vz)

Fotograaf

Henk Kraaijeveld

Jeroen Kruijf (vvz)

Cees-Willem Koorneef (vvz)

Rotary Foundation

Pieter van Baal

Teus Hoogendijk(ovz)

Jan de Winter (ovz)

Public Relations

Sabine Schipper

Onno Visser

Lilian Bouman

Ordecommissaris

Max Baris, Wim van Erk

Arthur Hoogduin

Ingrid Klaris

Contact met restaurant

Arend Hofland

 

Marion Haverkamp

Webmaster (club & rally)

Rob Lintner

Verkerk Loop

Rallycommissie

Jeugdcommissaris

Joke Verhage

Arend Hofland (vz)

Willem Blom (vz)

Kascontrole

Jeroen Kruijf, Mariska Noordegraaf

Gerard Vaandrager

Rob Lintner

Lief en Leed

Marion Haverkamp

Mariska Noordegraaf

Gert-Jan van der Reijden

Clubberichtschrijvers

Jannes Aman

Ko Wisse

Hans van de Weerd

 

Cees-Willem Koorneef

 

Liesbeth van der Woude

 

Lilian Bouman

 

Wim van Erk

Wijnverloting

Vacature

 

Hans Kooijmans