NL-Doet weer geslaagd!

Gepubliceerd op 10 maart 2018

Ook dit jaar heeft Rotary Zwolle Noord actief meegedaan aan NL-Doet. Op zaterdag 10 maart 2018 waren we met een team present in ‘onze’ speeltuin Wipstrikkwartier: in de wijk van Urbana, waar wij wekelijks bijeen komen. Er waren weer veel nieuwe klussen: speeltoestellen schoonmaken, terras afsteken, plantjes poten en het gaas vervangen bij het voetbalveld. Samen met buurtbewoners en andere vrijwilligers hebben we de speeltuin weer zomer klaar gemaakt!

 

Trampoline voor Kadera

Gepubliceerd op 24 maart 2018

Community service activiteit: trampoline voor Kadera
Community service is één van de vijf avenues van Rotary. Community service is het dienen van de plaatselijke gemeenschap. Voor Rotary Zwolle Noord betekent dat hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Op zaterdag 24 maart is door een team van Rotary Zwolle-Noord een inground trampoline gesponsord en ingegraven voor Stichting Kadera in Zwolle.
Stichting Kadera wil huiselijk geweld stoppen en voorkomen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, kunnen bij Kadera terecht voor opvang en/of begeleiding. Een trampoline in de binnentuin was één van de wensen. In samenwerking Stichting Present is deze activiteit uitgekozen en voorbereid.