© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat ouders moeten weten

De kinderen worden voor deelname voorgedragen door de plaatselijke Rotaryclub. Een contactpersoon van die club zal de ouders/verzorgers bezoeken om de gang van zaken rond de deelname uitleggen en om alle noodzakelijke gegevens te verzamelen. Ook voor het beantwoorden van vragen is de contactpersoon vóór en tijdens het kamp telefonisch bereikbaar.

De kinderen worden op de vertrekdag ’s morgens van huis opgehaald door een lid van de plaatselijke Rotaryclub die ze naar Lauwersoog brengt. Daar worden zij overgenomen door de leiding van het kamp en gaan ze op de boot naar Schiermonnikoog. Op de aankomstdag brengt een lid van de Rotaryclub de kinderen weer thuis. Ze vertrekken  om ongeveer 14.30 uur uit Lauwersoog. En afhankelijk van de afstand tot hun woonplaats komen ze dan in de namiddag thuis.

Het is van groot belang dat de organisatie geïnformeerd is over medicijngebruik en andere medische zaken, zoals overgevoeligheden en diëten. Ook moeten de BSN-nummers van de kinderen bij de organisatie bekend zijn. Als kinderen medicijnen gebruiken moeten zij die in voldoende mate bij zich hebben. En ze moeten een briefje bij zich hebben waarop staat hoeveel, hoe vaak en op welke wijze ze de medicijnen moeten krijgen. 

Zeker de eerste nacht hebben sommigen kinderen heimwee. Door dan met ze te praten en ze over thuis te laten vertellen (hun speelgoed, hun huisdier, enz.) worden ze vaak weer rustig. Maar als ze niet in slaap kunnen komen krijgen ze van de leiding een heus heimweepilletje. Dat is niets anders dan een onschuldig vitamine C tabletje, maar de mythe eromheen doet wonderen. Niet aan de kinderen verklappen dus...

Alleen in zeer dringende gevallen kunnen ouders/verzorgers tijdens de kampperiode bellen met de coördinatoren die gedurende het kamp op het eiland verblijven. Direct telefonisch contact tussen ouders of verzorgers en de kinderen is om organisatorische redenen niet mogelijk.

Op een online fotopagina worden iedere kampdag foto’s geplaatst. De ouders/verzorgers krijgen voorafgaand aan de kampweek een link naar de besloten fotopagina toegestuurd. Zo hoeven ze niets te missen van de dagelijkse belevenissen van de kinderen. En de kinderen kunnen na thuiskomst aan de hand van de foto’s alle verhalen navertellen.Een compilatie van de foto’s kan na de kampweek ook op onze website worden geplaatst. Er worden geen namen van kinderen bij de foto’s geplaatst. De foto’s zullen door de stichting nimmer voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt.

Bij het Rotary Kinderkamp staat de veiligheid van de kinderen voorop. Daartoe zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Er is conform de regels van Rotary International een gedragscode opgesteld, waarin de omgang tussen leiding onderling, tussen leiding en kinderen en tussen kinderen onderling is vastgelegd.
  • Zowel de studentenleiding als de coördinatoren moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen
  • Aan de hand van de bij de inschrijving gevraagde (medische) gegevens van de kinderen wordt vooraf door een kinderarts beoordeeld of deelname aan het kamp geen onverantwoorde risico's met zich meebrengt.
  • De kinderen moeten zijn ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
  • De identiteit van de Rotaryleden die de kinderen ophalen in Lauwersoog wordt gecontroleerd.