Op zaterdag 13 mei organiseerde Rotary Spijkenisse de quizavond Tapas Pensados. Opbrengst EUR 3.000,- voor het goede doel "Vrienden van De Es".

Sint- Maarten

ROTARY HELPT SINT-MAARTEN

Ongetwijfeld ben jij ook, net als wij allemaal , zeer geschokt door het natuur geweld dat Saba, Sint –Eustatius en vooral Sint- Maarten heeft getroffen. De nood is acuut en heel hoog. De uitzending van Nieuwsuur op 11 september heeft dat weer eens duidelijk gemaakt. Daarom beginnen wij met het aanpakken van de acute nood door te voorzien in onderdak. In overleg met  het district bestuur is per direct € 7.500 gedoneerd aan Shelterbox Nederland. Het zou fantastisch zijn als de clubs uit district 1600  één of meerdere shelterboxen á € 750 kunnen doneren. Het rekeningnummer is NL68ABNA0557119030 t.n.v. St. Shelterbox Nederland. Vermeldt bij de betaling dan “ Shelterboxen t.b.v. Sint- Maarten” 

EN DAN VERDER? Er zijn inmiddels goede contacten met Rotary op Curaçao. Maar we proberen ook zo snel mogelijk in contact te komen met de Rotary club in Philipsburg op Sint-Maarten. Doel daarvan is vast te stellen hoe wij ook op de langere termijn kunnen helpen het eiland er weer bovenop te krijgen. Geef gul, laat zien dat wij als Rotary het verschil kunnen maken. Ons gehele district 1600 zou daarmee het jaar thema : “ Rotary, making a difference “ waarmaken.

Lees meer

Wat is Rotary?

Waarom zou je je aansluiten bij Rotary?

Bekijk film