Hartelijk welkom op de website van Rotary in Nederland

Het Gouverneursberaad

GB

Zoals in het Rotary Magazine van augustus wordt beschreven heeft Rotary in Nederland een structuur. Anders dan in de meeste andere landen werken we als gouverneurs samen om met elkaar thema’s aan te pakken waar dat zinvol is.

Enerzijds zijn er de activiteiten die in verband staan met het toezicht op en het overleg met het RAN Bestuur. Anderzijds zijn er projecten met een landelijke aanpak die het Gouverneursberaad oppakt.

7 september a.s. zijn we er bij als in Delft gesproken wordt over Water en Gezondheid en dinsdag 23 oktober a.s. ondersteunen we de bijeenkomst in het Spant te Amersfoort waar gesproken wordt over Polio de Wereld uit.

Door regelmatig met elkaar te overleggen proberen we zo veel mogelijk een eenduidig beleid in de Districten te bewerkstelligen en ook om ideeën zo breed mogelijk in het land uit te dragen.

De taken zijn onder de gouverneurs verdeeld. Is er een thema dat onze aandacht verdient neem dan contact op met de betreffende gouverneur.

  •  Wim Bénard; (voorzitter en financiële zaken)
  • Bauke Boersma; (algemene zaken, Foundation en secretariaat)
  • Barbara van Goethem en Jeroen Collette; (PR & Communicatie)
  • Sjerp van der Vaart; Vocational (International)
  • Hans Jansen; International (Vocational)
  • Fred Dijkers; Rotaract, (jeugdzaken en opleiding)

WAT DOET ROTARY?

RH

Duizenden Rotarians in Nederland ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen.


We laten hier graag (een greep uit) onze projecten zien: van vluchtelingenhulp tot vakantieplezier voor álle kinderen, van wereldwijde poliobestrijding tot brunch voor mantelzorgers.


Kijk op de kaart en ontdek wat een Rotaryclub bij jou in de buurt doet.


Rotary in Nederland organiseert met enige regelmaat webinars over interessante onderwerpen voor de Nederlandse Rotarians.

lees verder
mijnrotary