Hartelijk welkom op de website van Rotary in Nederland

PLEZIER IN ROTARY

GB

Terwijl het even echt winter is, zie je allerlei clubs druk in de weer met projecten. Tijdens clubbezoeken merk ik het enthousiasme, soms ook de aansporingen, vooral nu mee te doen, in te tekenen en aanwezig te zijn.
Rotary bestaat op zo’n moment uit leden die handen uit de mouwen steken. En daar draait een belangrijk deel van Plezier in Rotary  om.

Echter waar gehakt wordt vallen spaanders en dat kan ook bij clubprojecten gebeuren. Daarom heeft Rotary Administratie Nederland (uitvoerende stichting van taken die de 7 Nederlandse districten gezamenlijk doen) besloten een collectieve WA- en bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Na unanieme goedkeuring door de gouverneurs heeft het RAN-bestuur met ingang van 1 maart 2018 de evenementen van de clubs en de aan hen gelieerde rechtspersonen in een landelijke polis ondergebracht. De kosten lopen via de exploitatie van RAN, die hiertoe vooralsnog de ruimte biedt. Op deze wijze hopen we als gouverneurs en RAN-bestuur bij te dragen aan Plezier in Rotary.

Meer weten? Op korte termijn stuurt RAN hierover een brief naar alle Rotaryclubs.

Peter Blankenstein
gouverneur D1610 Zuidwest-Nederland

WAT DOET ROTARY?

RH

Duizenden Rotarians in Nederland ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen.


We laten hier graag (een greep uit) onze projecten zien: van vluchtelingenhulp tot vakantieplezier voor álle kinderen, van wereldwijde poliobestrijding tot brunch voor mantelzorgers.


Kijk op de kaart en ontdek wat een Rotaryclub bij jou in de buurt doet.


Rotary in Nederland organiseert met enige regelmaat webinars over interessante onderwerpen voor de Nederlandse Rotarians.

lees verder
rh