Hartelijk welkom op de website van Rotary in Nederland

Rotary en leeftijd

Een hoge gemiddelde leeftijd van de leden van de club wordt als reden gezien dat de instroom van nieuwe leden moeilijk is. Soms wordt aangegeven dat jongere leden hun lidmaatschap opzeggen vanwege een (te) grote groep oudere leden. Er zijn clubs die een maximumleeftijd hanteren voor de instroom van nieuwe leden. Sommige clubs overwegen een maximum leeftijd voor het lidmaatschap in te stellen. Iedere club kan hierin een eigen afweging maken. Mijn reactie is het volgende. Het lidmaatschap is niet gebonden aan een maximumleeftijd, het lidmaatschap is gebaseerd op een levenshouding. Het lidmaatschap vraagt het onderschrijven van de missie van Rotary, “samen de wereld een beetje beter maken”. Natuurlijk is het een gegeven dat een club die enkel bestaat uit Romeo’s, (Retired Old Men Eating Only), moeite zal hebben om jongere leden aan zich te binden. De praktijk leert echter dat het actief deelnemen aan het realiseren van onze Rotary-idealen niet leeftijdgebonden is. Enthousiasme van actieve leden kan, ongeacht hun leeftijd, een inspiratiebron zijn voor vele jongeren.
 
Peter Weda, Gouverneur District 1560 Oost-Nederland.

WEBINARS

webinar

Rotary in Nederland organiseert met enige regelmaat webinars over interessante onderwerpen voor de Nederlandse Rotarians.

Op 20 juni 2016 was er gelegenheid een uitvoerige toelichting te volgen op de mogelijkheid van synchroniseren van LeAd (de online beschikbare ledenadministratie) met MyRotary.

Synchronisatie & LeAd
(voor clubbestuurders)

 

Alle webinars zijn ook als “herhaling” beschikbaar op deze pagina

 

 

lees verder
Rotary Helpt