© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Onze structuur

Rotary bestaat uit verschillende delen: onze clubs, onze districten en Rotary International. Samen werken we aan blijvende verandering in onze gemeenschappen en over de hele wereld.

Rotarians (leden)

Wereldwijd telt Rotary meer dan 1,6 miljoen leden. Rotary stimuleert de samenwerking van Rotarians en clubs. Door bundeling van expertise, vaardigheden en door samenwerking, kan er meer gerealiseerd worden.

Rotaryclubs

De clubs vormen het hart van de organisatiestructuur van Rotary. Er zijn ruim 46.000 Rotaryclubs, verdeeld over meer dan 220 landen en geografische gebieden. Rotaryclubs zijn autonoom, dus elke club is anders. Ze worden echter allemaal op vergelijkbare wijze geleid.De Rotaryclub maakt deel uit van Rotary International.

Clubbijeenkomsten

Leden van Rotaryclubs treffen elkaar op regelmatige basis om bij te praten over lopende projecten en andere Rotaryzaken, of om beroepservaringen te delen. Bij de meeste clubs ontmoeten de leden elkaar persoonlijk, maar sommige hebben voornamelijk online contact of wisselen deze twee soorten bijeenkomsten af. Rotary is niet politiek of religieus geëngageerd. Clubs worden aangemoedigd om tijdens meetings een open sfeer te creëren, waarin alle leden zich thuis voelen. Clubmeetings kunnen formeel of informeel zijn; de invulling ervan kan bestaan uit een hapje en drankje of diner, een lezing of presentatie door een gastspreker, een open discussieforum, of groepsactiviteiten.

Classificaties

De professionele of beroepsmatige achtergrond van de leden vormt de basis van een Rotaryclub. Dit zogenaamde classificatiebeginsel zorgt er voor dat de club divers van opbouw is. Door die grote verscheidenheid aan beroepen vormt de club een netwerk in de samenleving, dat een rijke bron van deskundigheid biedt om serviceprojecten uit te voeren. De classificaties kunnen worden bepaald via de classificatielijst.

Districten

Rotary is verdeeld in districten. Districtsgouverneurs spelen een belangrijke rol binnen Rotary. Ze worden voorgedragen door clubs in hun district op basis van hun leiderschapskwaliteiten, ervaring binnen Rotary en inspanningen op het gebied van dienstverlening.

Nederland heeft zeven districten:
District 1550 ZUIDOOST NEDERLAND
District 1560 OOST-NEDERLAND
District 1570 MIDDEN-NEDERLAND
District 1580 NOORD-HOLLAND
District 1590 NOORD-NEDERLAND
District 1600 ZUID-HOLLAND
District 1610 ZUIDWEST NEDERLAND

Districtsgouverneurs worden gekozen voor de periode van één jaar, en leiden een team van assistent-gouverneurs en districtscommissies. Zij begeleiden en versterken clubs, en stimuleren hen in het opzetten en uitvoeren van serviceprojecten. Gedurende hun jaar bezoeken gouverneurs de Rotaryclubs in hun district, begeleiden de oprichting en ontwikkeling van nieuwe clubs en organiseren de districtsconferentie en andere speciale evenementen.

Rotary International

De Rotaryclub is onderdeel van de wereldwijde organisatie Rotary International, die onder leiding staat van de Rotary International-president, bijgestaan door de Board of Directors. Rotary International ondersteunt Rotary clubs wereldwijd door wereldwijde programma's en initiatieven te coördineren.