© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Als internationale organisatie hecht Rotary veel waarde aan diversiteit in de wereld en binnen elke club. Een van onze topprioriteiten is het uitbreiden en diverser maken van ons ledenbestand om ervoor te zorgen dat het een afspiegeling is van de gemeenschappen die wij dienen en alle culturen, ervaringen en identiteiten omvat. Om dit doel te helpen bereiken, hebben wij een DEI-verklaring (Diversity, Equity, Inclusion) over diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit aangenomen:

  • Bij Rotary begrijpen we dat het bevorderen van een diverse, rechtvaardige en inclusieve cultuur essentieel is voor het realiseren van onze visie van een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om een duurzame verandering teweeg te brengen.
  • Wij koesteren diversiteit, erkennen de bijdragen van mensen van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, beperking, leerstijl, godsdienst, geloof, sociaal-economische status, cultuur, burgerlijke staat, gesproken talen, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit, en omarmen verschillen in ideeën, gedachten, waarden en overtuigingen.
  • Wij zijn ons ervan bewust dat voor lidmaatschap, deelname en leiderschap voor bepaalde groepen mensen historisch gezien een hoge drempel is opgeworpen. Daarom streven wij naar meer gelijkheid in alle aspecten van Rotary, ook in onze partnerschappen met de gemeenschap, zodat iedereen de nodige toegang heeft tot de hulpmiddelen, kansen, netwerken en ondersteuning om zich te kunnen ontplooien.
  • Wij geloven dat alle mensen zichtbare en onzichtbare kwaliteiten hebben die hen van nature uniek maken en wij streven ernaar een cultuur te creeëren waarin iedereen weet dat hij of zij wordt gewaardeerd of erbij hoort.
  • In overeenstemming met onze integriteitswaarde, zijn we vastbesloten om eerlijk en transparant te zijn over waar wij ons als organisatie in ons DEI-traject te bevinden. We zetten ons in om te blijven leren en dingen beter te doen.