© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Vrede en conflictbeheersing

Tegenwoordig zijn meer dan 70 miljoen mensen ontheemd als gevolg van conflicten, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. De helft van hen zijn kinderen.

We weigeren conflict te accepteren als een manier van leven. Rotary-projecten bieden training die begrip bevordert en gemeenschappen de vaardigheden biedt om conflicten op te lossen.

Rotary creëert omgevingen van rust

Als humanitaire organisatie is vrede een hoeksteen van onze missie. Wij geloven dat wanneer mensen werken aan het creëren van vrede in hun gemeenschappen, die verandering een wereldwijd effect kan hebben.

Door serviceprojecten uit te voeren en Rotary Peace Fellows en andere experts en organisaties op het gebied van conflictpreventie te ondersteunen, ondernemen onze leden actie om de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, waaronder armoede, discriminatie, etnische spanningen, gebrek aan toegang tot onderwijs en ongelijke verdeling van middelen.

Onze toewijding aan vredesopbouw vandaag beantwoordt nieuwe uitdagingen: hoe we de grootst mogelijke impact kunnen hebben en hoe we onze visie van blijvende verandering kunnen realiseren. We benaderen het concept van vrede met meer samenhang en inclusiviteit, verbreden de reikwijdte van wat we bedoelen met vredesopbouw en vinden meer manieren waarop mensen kunnen deelnemen.

Rotary creëert omgevingen waar vrede een kans krijgt.