© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

ROTARY ADVIESCOMMISSIE

ROTARY ADVIESCOMMISSIE

Jaarlijks ontvangen de districten en RAN veel vragen van clubs over de statuten en andere Rotary-regels. Deze vragen zijn vaak juridisch van aard en vereisen uitgebreide expertise, zowel met betrekking tot de formele bepalingen binnen Rotary als het Nederlandse recht.

De gouverneurs van Rotary in Nederland hebben besloten een adviescommissie op te richten bestaande uit drie deskundige oud-gouverneurs, die expert zijn op dit gebied.

Deze experts hebben uitgebreide ervaring als COL-vertegenwoordiger (districtsafgevaardigde bij de internationale Council on Legislation) en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van statuten, huishoudelijk reglement en de uitgebreide regels van Rotary International, zoals vastgelegd in het Manual of Procedure en de Code of Policies. Bovendien beschikt de commissie over deskundigheid op het gebied van Nederlands (verenigings)recht.

Districten, clubs en individuele Rotarians/Rotaractors kunnen met hun Rotary-gerelateerde vragen terecht bij deze commissie via het e-mailadres rotary.advies@rotary.nl. Vragen die binnenkomen via de secretariaten van de RAN/Cantrijn en de districten worden eveneens door de adviescommissie behandeld.

De Juridische Rotary Adviescommissie bestaat uit: 

 • Mr. Maarten Steenbeek (voorzitter)
  RC Middelburg – district 1610
 • Peter de Waard RA (secretaris)
  RC Noord en Merwede -– district 1610
 • Mr. Wim Benard
  RC Apeldoorn Noord – district 1560

N.B.

De verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze toepassen van de adviezen blijft vanzelfsprekend aan het vragende Rotarylid cq de vragende Rotary/Rotaractclub.

 • Standaard statuten voor de Rotaryclubs in Nederland (versie 2022)
  Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en daarom op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution, laatstelijk gewijzigd in 2022, te hanteren.

 • Huishoudelijk reglement 2022
  Het gebruik van de tekst van dit huishoudelijk reglement wordt aanbevolen, het is een Rotaryclub evenwel toegestaan in die tekst wijzigingen aan te brengen teneinde deze aan te passen aan de eigen omstandigheden.

 • Standaard statuten Rotaractclubs
  Op grond van artikel 2.040 van de RI Bylaws (het huishoudelijk reglement van Rotary International) dienen Rotaractclubsde door het bestuur van RI vastgestelde standaard Rotaract clubstatuten te hanteren.

 • Manual of Procedure 2022
  Volledig bijgewerkt versie n.a.v. de Council on Legislation 2022

 • Code of Policies - Rotary International
  This document constitutes the first known codification of the general and permanent policies of Rotary International. The decisions of the RI Board, the RI Conventions, and the RI Councils on Legislation in establishing such policies have been collected and compiled since 1910, but without any systematic arrangement. Thousands of decisions were reviewed in preparing this Code, and many were found to be duplicative or outdated. However, several hundred were found to still be in effect, and they are set forth in the Code.