Welkom op de website van District 1610

nieuwsbrief juni 2019

Het thema dit jaar was ‘Inspiratie’. Ik heb geprobeerd jullie te inspireren. Dat lukte vaak, maar niet altijd. Jullie hebben mij altijd wél geïnspireerd en daar ben ik heel blij mee. Het hielp bij het maken van plannen om de geleidelijke vermindering van het ledental te stoppen; dat lukt alleen wanneer nieuwe mensen zich bij Rotary aansluiten. Eigentijdse beeldvorming over Rotary is daarbij essentieel om te laten zien dat Rotary een club is voor mensen in actie, zichtbaar in de projecten die ze doen. Voor zulke projecten reiken we terecht regio-awards uit en zijn gelden uit het Rotary Fonds beschikbaar.

 

We zagen elkaar dit jaar bij clubbezoek, inspiratiedag, RBC, PETS, RYLA, Assembly en Discon. Goede bijeenkomsten, waarvoor dank. Minder zichtbaar bleef al het werk dat achter de schermen is verzet door commissies en districtsstaf. Stafleden ondersteunen en helpen bij organisatorische vragen zoals over verzekeringen of over samenwerking met andere clubs en assistent-gouverneurs zijn hiervoor vaak het aanspreekpunt. Graag wil ik al deze mensen bedanken voor hun inzet. Tot slot wens ik mijn opvolger, Jan Verhage, komend Rotaryjaar alle succes toe.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier