Welkom op de website van District 1610

nieuwsbrief oktober 2020

(...)

Intussen ben ik met fysieke clubbezoeken gestart en heb ik al 14 clubs bezocht. Je ziet duidelijk dat iedereen heel blij is om elkaar weer normaal te kunnen ontmoeten na een periode van virtuele bijeenkomsten. Voor leden die het nog niet aandurven om fysiek deel te nemen, worden oplossingen bedacht; ik heb combinaties gezien waarbij na het eten alsnog middels Zoom, Webex of Teams kon worden deelgenomen aan de bijeenkomst.

Ook heb ik geconstateerd dat het naleven van de RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld tijdens de nazit van de officiële bijeenkomst, een uitdaging blijft. Ik druk u allemaal op het hart om goed op elkaar te blijven letten en alle regels optimaal in acht te nemen tijdens de fysieke bijeenkomsten.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier