Welkom op de website van District 1610

nieuwsbrief januari 2021

Dit is alweer mijn 7de maandbrief en als ik terugkijk valt mij vooral het halve jaar op waarbij corona zorgde voor aanpassingen en bijsturingen van mijn initiële plannen.

De verzwaarde lockdown heeft ook zijn weerslag op de activiteiten die we als clubs kunnen doen. Mijn gesprekken met clubbesturen vinden wel doorgang en daarbij komt vaak dezelfde vraag naar voren: hoe houden we fellowship en aandacht voor elkaar? Essentieel daarbij is om voor de clubbijeenkomsten een goed en intrigerend programma met interessante sprekers samen te stellen en additioneel een-op-een aandacht voor elkaar te hebben. Omdat tijd en plaats daarbij door ZOOM irrelevant zijn geworden, geeft dit ook mogelijkheden. Voor clubs die daar hulp bij willen, hebben we een sprekerspool beschikbaar die tijdelijk verder gaat dan de lijst op onze districtsite. Bij interesse graag contact opnemen met je assistent-gouverneur; ze zijn er voor jullie!

Laten we hopen dat goedkeuringen van de diverse vaccins ervoor gaan zorgen dat de Rotary-organisatie, net als onze samenleving, weer spoedig kan gaan normaliseren, want dat willen we allemaal.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier