© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

uw TRF-bijdrage: hoe doneren?

kies uit drie fondsen

Uw bijdrage

1.

Rechtstreeks m.b.v. een creditcard in een van bovenstaande potjes: klik hier.

2.

Storting op de TRF rekening in Europa
DE51 3007 0010 0255 0200 00 t.n.v. Rotary Foundation
o.v.v. internationaal clubnummer, clubnaam en t.b.v. Annual Fund
of Endowment Fund of PolioPlus Fund.

Binnen The Rotary Foundation zijn drie fondsen te onderscheiden:

1.

Annual Fund

2.

Endowment Fund

3.

PolioPlus Fund

Annual Fund

Het Annual Fund heeft als doel de programma’s van TRF financieel mogelijk te maken, denk hierbij onder meer aan de Global Grants en Districts Grants. Het is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt. Alle donaties worden besteed aan de verschillende projecten. Drie jaar vóór het project uitgevoerd wordt is bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse programma’s. Dit maakt de planning van projecten en de allocatie van gelden tot op clubniveau al in een vroeg stadium mogelijk. De beleggingsopbrengsten in die drie jaar wordt o.a. aangewend om de onkosten die TRF zelf maakt te bestrijden.

Endowment Fund

Het Endowment Fund betreft een fonds dat geoormerkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. ‘private charitable trusts’ of speciale donaties. Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen. Bijdragen aan het Endowment Fund zijn meestal substantieel. De gedoneerde gelden worden ‘in eeuwigheid’ belegd. Met de opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het goede doel gesteund. Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar.

PolioPlus Fund

Het Polioplus Fund heeft als doel het ondersteunen van de poliobestrijding. Bijdragen aan dit fonds (waaronder de Gates Challenge) worden geheel voor de poliobestrijding gebruikt. De tijdshorizon voor het gebruik van de gelden is kort. Elke € wordt door Bill Gates verdrievoudigd.

Voor volledige informatie over alle Rotary fondsen:

klik hier.