© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De zeven Nederlandse gouverneurs maken zich ernstig zorgen over de humanitaire ramp die zich voltrekt in de Oekraïne. Daarom hebben we besloten om gezamenlijk met onze districten en de Nederlandse Rotaryclubs actie te voeren voor hulp aan Oekraïne. Lees verder > 

welkom bij Rotary Noord-Nederland

laatste nieuws

MEER NIEUWS...

who's who?

Steven Helfrich
DG 2021-2022
Gerda Breeuwsma
DG 2022-2023
Marijke Inklaar
DG 2023-2024
Clemens Groppe
IPDG
André Bergsma
secretaris
Angélique Kloosterman
penningmeester
Tineke Visser
AG1A
Simon de Witte
AG1B
Francie Kaaijk
AG2A
Marc Steenhuis
AG2B
Lex Spiegelaar
AG3A
Victor Sterk
AG3B
Jennifer Dresscher
AG4A
Veronica vd Goot
AG4B
Jaap Bos
leden&opleidingen
Kor Doornbos
WCS/TRF
Marga Oosterveld
jeugd
Cees Smit Sibinga
international
Johan van Teeffelen
waternetwerk
Lineke Verkooijen
vocational
Bert Vroon
CORAL
Martin van
Nieuwenhoven, red.
Koos Schoe
webmaster


 
regio-indeling en RBC's

Ons district is onderverdeeld in acht regio’s, die onder leiding staan van een assistent-gouverneur (klik op de blauwe regio-indicaties in het kaartje). De AG’s roepen enkele malen per jaar de clubs in hun regio bijeen om hen te informeren en om samenwerking te bevorderen (regionale bestuurscontacten - RBC's). 

CLUBS IN HET DISTRICT...