© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

workshop ethische dilemma's

Als alternatief voor het welbekende programma: "toets je intuïtie – omgaan met morele dilemma's" heeft de districtscommissie vocational service nu ook een kortere workshop in de aanbieding, die slechts één avond vergt van ± 3 uur. De opzet is heel praktisch/didactisch, en uitgetest op proefclubs. Het langere programma blijft daarnaast gewoon bestaan.

 

PROGRAMMA:

17.30-18.00

briefing gespreksleiders

(binnenlopen/drankje)

18.00-18.30

uitleg programma

(diner)

18.30-19.45

gespreksgroepen

(koffie/thee/drankje)

19.45-20.15

plenair

(koffie/thee/drankje)

 

OPSTELLING:

Ca 6-8 personen per gespreksgroep/tafel (of zonder tafel)

De groepen worden willekeurig samengesteld op basis van gekleurde ‘dingen’ die uit een ‘hoed’ gehaald worden (6 kleuren ‘dingen’ organiseren, bijvoorbeeld pionnen van mens-erger-je-niet of zoiets).

De personen moeten met elkaar in gesprek kunnen/elkaar goed kunnen horen, ze moeten geen last hebben van de andere gespreksgroepen


WERKWIJZE:

Per tafel wordt één dilemma voorgelegd

Om de beurt mag degene die de stok heeft (6 stokken organiseren) een reactie geven op het dilemma op basis van de vraag: "Wat zou jij in dit geval doen en waarom?" Stel je bij de beantwoording de volgende vier vragen ('fourwaytest', Herbert J. Taylor, 1932):

  1. Is het waar? (Spreek ik de waarheid?)
  2. Is het fair/billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede? (Is het maatschappelijk verantwoord?)

 

Er wordt niet gediscussieerd. Er mogen wel betekenisvragen worden gesteld aan degene die de stok heeft. Bijvoorbeeld: Wat bedoel je met…..? Hoe zie je dat voor je? Wie zou je……..? Als degene die de stok heeft klaar is geeft hij/zij de stok door aan iemand die aangeeft ‘m wel te willen. Als niemand de stok wil (bijvoorbeeld omdat hij/zij niets toe te voegen heeft aan de voorgaande sprekers) dan geeft de gespreksleider een (volgende) aanvulling op het dilemma (socratisch). 

Er zijn vier dilemma’s. Per dilemma schrijft de gespreksgroep op wat opviel in het gesprek om dit plenair te delen.


ROL GESPREKSLEIDER:

  • De gespreksleider bewaakt een evenredige inbreng van alle aanwezigen (iedereen moet aan bod kunnen komen), ca 4 minuten per persoon, totaal ca 20 minuten per dilemma (totaal 75 minuten).
  • De gespreksleider legt het dilemma voor en geeft wanneer niemand de stok wil overnemen een (volgende) aanvulling op het dilemma.
  • De gespreksleider bewaakt dat er niet gediscussieerd wordt. Grijpt dan in.
  • De gespreksleider bewaakt de wijze waarop verdiepingsvragen’ worden gesteld. (zoals, geen suggestieve vragen, geen waardeoordelen)

 

DISTRICTSCOMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

Mocht u als club belangstelling hebben voor deze workshop, neem dan contact op met de commissie vocational service:

CONTACT...