wat is Rotary?

flamingoes

 

 

 

Wat Paul Harris in 1905 voor ogen stond, was
een club van integere beroepsbeoefenaren
uit alle hoeken van de samenleving,
met het doel kameraadschap aan te kweken,
en daarmee de basis te leggen om gezamenlijk
goede dingen te doen in de samenleving.

 

meer over onze historie …


 

 

ONZE DOELSTELLING

 

 

 

Na een halve eeuw steggelen over de precieze woordjes, werd uiteindelijk de doelstelling van Rotary geformaliseerd: de kernwaarden in termen van "avenues of service". Het in onze ogen nogal ouderwetse taalgebruik ademt natuurlijk de sfeer van die tijd.

 

 

ONZE KERNWAARDEN

 

 

De wereld van nu ziet er totaal anders uit dan de wereld van 1905 (of van 1951), maar de basis van Rotary is door de jaren heen hetzelfde gebleven, en is een weerspiegeling van onze kernwaarden:

·

diversiteit

·

integriteit

·

kameraadschap

·

dienstvaardigheid

·

en leiderschap

 

 

ONZE LEDEN

 

Rotary verenigt wereldwijd meer dan een miljoen mensen in 35.000+ clubs rond deze idealen. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 16.000 leden. Die ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen. Van vluchtelingenhulp tot vakantieplezier voor álle kinderen, van wereldwijde poliobestrijding tot brunch voor mantelzorgers.

 

 

meer over Rotary …

 

 

ONZE VISIE

 

 

Vanuit die visie ondernemen we actie, lokaal en wereldwijd. Elke dag steken onze leden hun passie, integriteit en intelligentie in het voltooien van projecten met een blijvend effect. 16.000.000 uren vrijwilligerswerk per jaar! We blijven volhouden totdat we echte, duurzame oplossingen leveren.

 

meer over "Rotary Helpt" …

 

 

ONZE PRIORITEITEN

 

 

meer over onze aandachtsgebieden …

 

 

ONS PLAN VAN ACTIE

 

 

 

meer over Rotary's strategisch plan …

 

 

 

 

Meer informatie kunt u ook vinden in de brochure "Dit is Rotary"