© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

 
Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op zijn beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het manual of procedure (MOP). Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast. Elke club heeft het recht én de mogelijkheid om een voorstel (een 'resolution' of een 'enactment') in te dienen om deze regels te wijzigen. Die voorstellen worden behandeld in de councils on resolutions and legislation (CORAL).


council on resolutions (COR)

Vertegenwoordigers van elk district stemmen jaarlijks tussen 15 oktober en 15 november online over de resolutions: de council on resolutions (COR). Dit zijn aanbevelingen aan de board of directors van Rotary International. De voorstellen zijn vanaf 1 oktober in te zien op de site van RI. De board hoeft deze aanbevelingen, ook al zijn ze door de COR aangenomen, NIET over te nemen...

De deadline voor het indienen van resoluties is elk jaar 30 juni

 

council on legislation (COL)

De enactments (de wijzigingsvoorstellen van de Rotaryregeltjes in het manual of procedure) worden eens in de drie jaar behandeld op de council on legislation (COL). Zeg maar: het Rotaryparlement. De laatste COL was in 2022, de volgende wordt gehouden in 2025. Zowel clubs als districten kunnen wijzigingsvoorstellen indienen. Door de COL aangenomen enactments zijn wél bindend, en worden verwerkt in een nieuwe editie van het manual of procedure.

De deadline voor de COL van 2025 is 31 december 2023

Voorwaarden:

  • Om als club een enactment voor te stellen, moet het bestuur van de club dit eerst ter goedkeuring voorleggen aan de clubleden voordat het naar het district wordt gestuurd.
  • Over wijzigingsvoorstellen – of ze nu zijn ingediend door een club of door een district - wordt vervolgens gestemd door alle clubs in het district, en wel tijdens een districtsconferentie, een district assembly/algemene ledenvergadering of via een speciaal daarvoor georganiseerde club ballot.
  • Na goedkeuring door het district kan de indiener het wijzigingsvoorstel online bij Rotary indienen.
  • De gouverneur moet nog wel afzonderlijk die goedkeuring bij Rotary bevestigen.