diversiteit is een van de kernwaarden van Rotary

12 januari:knaack

Bij Rotary staan we voor gelijkheid, verdraagzaamheid en vrede. Gebrek aan verdraagzaamheid is op dit moment een grote zorg in belangrijke delen van de wereld. Rotary bedrijft geen politiek en dat moet ook zo blijven. Maar wanneer dingen duidelijk de verkeerde kant op gaan, mogen we niet wegkijken. Rotarians moeten hun stem laten horen. We staan voor onze waarden en onze four-way test. We worden niet alleen beoordeeld op grond van onze resultaten, maar ook op grond van de standpunten die we innemen...

 

En de Rotary die ploegde voort...

30 december:knieperties

Tal van Rotary-activiteiten kwamen afgelopen jaar noodgedwongen stil te liggen. Maar het was ook een jaar van de vindingrijkheid om ondanks alle beperkingen het clubleven zo veel als mogelijk te laten doorgaan. Gouverneur Clemens Groppe bracht in één van zijn maandberichten al complimenten over aan de clubbesturen voor hoe zij op de moeilijke situatie reageren en proberen het contact tussen de clubleden en maatschappij te behouden...

 

het leefmilieu: een prioriteit van Rotary

30 december:milieu

Rotary’s nieuwe prioriteit is een grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu. Laten we als People of Action de handen uit de mouwen steken voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op de plek die we allen kennen als onze wereld...

 

ding vanaf nu mee naar de stimuleringsprijs 2021...

29 december:RSP

Verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 1 januari projecten indienen die aan de volgende criteria voldoen:
• Het project draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen
• De uitvoerbaarheid van het project is realistisch
• Er zijn vrijwilligers bij de uitvoering van het project betrokken
• Het project heeft maatschappelijk effect...

 

digitale installatie nieuwe leden

9 november:digitale installatie

De maatregelen rond corona maken het voor Rotaryclubs onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Elke club zoekt naar mogelijkheden om dat te compenseren. Vele zijn gaan `zoomen` en hebben daar goede resultaten mee. Vaak haakt tweederde van de leden aan. Corona maakt creatief...

 

pluktuin levert ruim € 10.000 op

5 november:pluktuin

Nieuwe leden heb je nodig om het tal op peil te houden. Maar ze hebben ook een andere functie: eens even flink het bed opschudden. Een groepje van met name vrij nieuwe leden kwam in de RC Leeuwarden-Oldehove met het idee van een nieuw soort fondswerving. Met een opbrengst van € 10.500 mag van een succes worden gesproken, én het bracht een geweldig nieuw elan in de club...

 

Rotarydeuren wijd open voor kindertehuis

13 juli:thailand

“Rotary Opens Opportunities”. Tot volgende zomer zullen Rotarians van over de hele wereld zich bewust zijn van dit jaarthema. Wessel Veenstra van RC Franeker kwam er op treffende wijze al mee in aanraking, toen hij een maand of vier als vrijwilliger en projectcoördinator in het noorden van Thailand verbleef...

 

het trotse vijftal van Coevorden

1 juli:nieuweledencoevorden

Voor serviceclubs is het de laatste jaren niet makkelijk om hun ledental op peil te houden. Natuurlijk zetten alle nieuwe voorzitter in op ledengroei, maar na een jaar zijn velen blij als het jaar “quitte” kan worden afgesloten. Er wordt druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lidmaatschap, met frequenties van clubbijeenkomsten, met tijdstippen waarop die beginnen, met en zonder maaltijd. Waar Rotary op deze punten lange tijd gebonden was aan strikte regels, is momenteel heel veel mogelijk...