"International" - verrekijker van Rotary

4 oktober: international service

Het aandachtsgebied “International” was pas de vierde avenue waarop Paul Harris en de zijnen de organisatie van Rotary ruim een eeuw geleden bouwden. Toen in 1920 Rotary vanuit Amerika de sprong over de Atlantische Oceaan waagde, kwam het begrip voor een meer mondiale dimensie waarin verschillende culturen en talen een belangrijke rol speelden. Inmiddels was ook de Rotary Foundation opgericht die service ging verlenen aan andere delen van de wereld waar leefomstandigheden soms wezenlijk minder florissant waren en zijn dan in de meer ontwikkelde wereld. “International Sevice” groeide uit tot een avenue waarin heel veel samenkomt van de idealen en opdrachten die worden gedekt met het motto “Service Above Self”...

 

GETS en Institute in Neurenberg

19 - 23 september: GETS

Van 19 t/m 23 sept. was ik in Nürnberg om de GETS en Institute bij te wonen, samen met mijn collega-DGE’s uit Nederland. Graag wil ik jullie kort vertellen over deze bijzondere en enerverende bijeenkomsten...

 

NIEUWE GOUVERNEUR WIL LUIKEN NOG VERDER OPEN

13 juni: Hans Jansen

Nieuwe gouverneur Hans Jansen van district 1590 wil in "zijn" jaar 2018-2019 meer allianties bouwen met instituten buiten Rotary. "Wij moeten bij de buitenwereld nog bekender worden. Ik streef naar een hoger profiel in de gemeenschap. Het kan ons imago positief beïnvloeden."

 

Lang leve Lelystad

2 juni: lelystad

Dankzij samenwerking tussen de clubs Lelystad en Lelystad-Batavia spande de polderhoofdstad dit jaar de kroon voor wat betreft het huisvesten van buitenlandse studenten. Voor maar liefst zes jongeren werd in het kader van het Long Term Exchange Programm een hele rits gastoudergezinnen geworven. Het betekende tevens, dat eenzelfde aantal tieners uit Lelystad uitzwierf naar soms verre buitenlanden...

 

AVG op 25 mei van kracht, óók voor Rotary

25 mei: AVG

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). Dit heeft ook gevolgen voor Rotary...

 

Stimuleringsprijs voor kinderkamp

15 mei: rsp 2018

Vijftien gedreven vrijwilligers met een groot hart voor kinderen in achterstandsituaties, sleepten de hoofdprijs in de wacht van de Rotary Stimuleringsprijs 2018. De drie Rotaryclubs van Emmen droegen hen voor, en zowel de vakjury als de 111 zaalstemmers wezen hun jaarlijkse zomerkamp als de winnaar aan...

 

Caravanners zoeken noorden op

27 april: icfr-nl

Op de grote kampeerweide in het Oostgroningse Midwolda hing rond Koningsdag de Rotaryvlag in top. Aanleiding was het voorjaarskamp van wat officieel heet: de Nederlandse afdeling van de International Caravanning Fellowship of Rotarians. Tweemaal per jaar vindt er een kamp plaats, vaak verdeeld over het hele land. Toevallig is dit jaar het noorden beide keren favoriet. Het najaarskamp wordt namelijk opnieuw gehouden op grondgebied van district 1590, nabij het polderdorp Kraggenburg...

 

Meer aandacht voor RotaryDoctors

23 april: rotarydoctors

Het noordelijke district van Rotary (1590) gaat proberen het werk van Rotary Doctors Nederland (RDN) meer onder de aandacht van de clubs te brengen. Om de contacten met de landelijke organisatie bestendiger te maken, is Cees Smit Sibinga (RC Groningen-West) min of meer als ambassadeur aangewezen. Hij was ook aanwezig op de jaarlijkse Nijkerkdag, waarop veel Rotary Doctors elkaar treffen en inspireren...

 

Samen spelen in culturele hoofdstad

24 maart: DisCon 2018

Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie...

 

Jaarthema 2018-2019: "Wees de Inspiratie"

15 januari: jaarthema

Barry Rassin, de inkomend president van Rotary International, zette zondag jl. zijn visie uiteen op de toekomst van de organisatie, waarbij hij leiders opriep om te werken aan een duurzame toekomst, om Rotarians te inspireren, én de gemeenschap als geheel...