NIEUWE GOUVERNEUR WIL LUIKEN NOG VERDER OPEN

13 juni: Hans Jansen

Nieuwe gouverneur Hans Jansen van district 1590 wil in "zijn" jaar 2018-2019 meer allianties bouwen met instituten buiten Rotary. "Wij moeten bij de buitenwereld nog bekender worden. Ik streef naar een hoger profiel in de gemeenschap. Het kan ons imago positief beïnvloeden."

 

Lang leve Lelystad

2 juni: lelystad

Dankzij samenwerking tussen de clubs Lelystad en Lelystad-Batavia spande de polderhoofdstad dit jaar de kroon voor wat betreft het huisvesten van buitenlandse studenten. Voor maar liefst zes jongeren werd in het kader van het Long Term Exchange Programm een hele rits gastoudergezinnen geworven. Het betekende tevens, dat eenzelfde aantal tieners uit Lelystad uitzwierf naar soms verre buitenlanden...

 

AVG op 25 mei van kracht, óók voor Rotary

25 mei: AVG

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). Dit heeft ook gevolgen voor Rotary...

 

Stimuleringsprijs voor kinderkamp

15 mei: rsp 2018

Vijftien gedreven vrijwilligers met een groot hart voor kinderen in achterstandsituaties, sleepten de hoofdprijs in de wacht van de Rotary Stimuleringsprijs 2018. De drie Rotaryclubs van Emmen droegen hen voor, en zowel de vakjury als de 111 zaalstemmers wezen hun jaarlijkse zomerkamp als de winnaar aan...

 

Caravanners zoeken noorden op

27 april: icfr-nl

Op de grote kampeerweide in het Oostgroningse Midwolda hing rond Koningsdag de Rotaryvlag in top. Aanleiding was het voorjaarskamp van wat officieel heet: de Nederlandse afdeling van de International Caravanning Fellowship of Rotarians. Tweemaal per jaar vindt er een kamp plaats, vaak verdeeld over het hele land. Toevallig is dit jaar het noorden beide keren favoriet. Het najaarskamp wordt namelijk opnieuw gehouden op grondgebied van district 1590, nabij het polderdorp Kraggenburg...

 

Meer aandacht voor RotaryDoctors

23 april: rotarydoctors

Het noordelijke district van Rotary (1590) gaat proberen het werk van Rotary Doctors Nederland (RDN) meer onder de aandacht van de clubs te brengen. Om de contacten met de landelijke organisatie bestendiger te maken, is Cees Smit Sibinga (RC Groningen-West) min of meer als ambassadeur aangewezen. Hij was ook aanwezig op de jaarlijkse Nijkerkdag, waarop veel Rotary Doctors elkaar treffen en inspireren...

 

Samen spelen in culturele hoofdstad

24 maart: DisCon 2018

Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie...

 

Jaarthema 2018-2019: "Wees de Inspiratie"

15 januari: jaarthema

Barry Rassin, de inkomend president van Rotary International, zette zondag jl. zijn visie uiteen op de toekomst van de organisatie, waarbij hij leiders opriep om te werken aan een duurzame toekomst, om Rotarians te inspireren, én de gemeenschap als geheel...

 

Sint-Maarten: ver over de honderd shelterboxen

17 september: shelterbox

De Rotaryclubs in Noordoost-Nederland hebben op een voorbeeldige wijze gereageerd met steun aan het zwaar getroffen Sint-Maarten. Vele dagen voordat van landelijke acties sprake was, draaiden de Rotary-wielen al op volle toeren via het zeer doeltreffend kanaal Shelterbox. Een week nadat een oproep naar de aangesloten clubs uitging, kon de honderdste box worden toegezegd. En nog steeds groeit het aantal...

 

Toch nog wat goeds van Bommen Berend

28 augustus: bommen berend

Een maand lang hield de Bisschop van Münster in 1672 de stad Groningen in een ijzeren greep. De bevolking leed bittere honger en een regen van kanonskogels (destijds het modernste wapentuig) zaaide dood, verderf en honger. Nu, 345 jaar later, herdenkt Groningen nog jaarlijks feestelijk, dat “Bommen Berend” de belegering opgaf en de uitgemergelde bevolking het Ontzet kon vieren.

 

Beleidsbief districtsbijdrage fondswerving

3 augustus: samenwerking

In de districtsbegroting is een bedrag van € 23.500,- gereserveerd voor nieuw beleid, dat de samenwerking tussen Rotaryclubs binnen RI district 1590 wil stimuleren. Dit nieuwe beleid heeft betrekking op het stimuleren van gezamenlijke fundraisingsactiviteiten...

 

Summercamps schot in de roos

14 juli: summercamps

Veel clubs in Nederland zetten zich in de maand juli in om jongeren uit het buitenland te ontvangen tijdens een zomerkamp van twee weken. In voorgaande jaren waren er over het hele land een stuk of drie kampen, maar dit jaar is er sprake van een ware hausse van maar liefst zes Summercamps. In district 1590 zijn twee Noord-Groningse, twee Oost-Groningse en de RC Heerenveen er druk mee...

 

Inkomend gouverneur Bos: "Samen is meer dan optelsom"

7 april: Jaap Bos

Twee jaarthema’s van Rotary. Dit jaar: “Rotary Helpt”. Volgend jaar: “Rotary maakt het verschil”. In beide gevallen valt of staat het met een goede aansturing door met name de clubvoorzitters. Daarom werden de presidenten voor 2017-2018 in Groningen extra onder handen genomen op de PETS, de verplichte jaarlijkse voorzitterstraining.

 

Rotary: verschil maken

20 januari: thema 2017-18

"In 2017-18, we will answer the question “What is Rotary?” with the theme "Rotary: Making a Difference". However each of us chooses to serve, we do it because we know our service makes a difference in the lives of others. Whether we are building a new playground or a new school, improving medical care or sanitation, training conflict mediators or midwives, we know that the work we do will change people’s lives — in ways large and small — for the better."