clubs inventief en hulpvaardig

23 maart:screenshot

Eigenlijk hoort “social distancing” totaal niet bij Rotary. Fellowship is het fundament van elke club, en daar past gedwongen sociale onthouding helemaal niet bij. Bouke van Zinderen, voorzitter van RC Groningen-Oost (niet toevallig met classificatie ict-management…..) sloeg aan het denken...

 

Rotary’s rol bij bestrijding coronavirus

15 maart:corona

Onze president Mark Daniel Maloney en zijn opvolger (vanaf juli a.s.) Holger Knaack hebben ook een wereldwijde oproep gedaan op Rotarians om juist in deze barre tijd in onze gemeenschappen leiderschap te tonen...

 

RLI, DISCON, infofestival en stimuleringsprijs uitgesteld

13 maart:sars-cov-2

Het zal niet als een verrassing komen, dat wij als districtsbestuur hebben besloten dat de a.s. DISCON op 28 maart, zal worden uitgesteld. Als gevolg van de aanbevelingen van het RIVM zien wij ons genoodzaakt om nu ook te besluiten om de andere geplande districtsactiviteiten uit te stellen...

 

Rotary in tijden van corona

10 maart:corona

Onze Rotarypresident maakt zich duidelijk zorgen. Hij maant ons wel om ons gezonde verstand te gebruiken ("use your discretion"). Het belangrijkste is en blijft: handen wassen volgens het "egeltje-olifantje-slakje-protocol". Maar gezond verstand en verantwoordelijkheidsbesef zouden er volgens hem ook wel eens toe kunnen leiden dat "canceling or postponing meetings or Rotary-related travel might be appropriate". Hou dus de informatie in de gaten…

 

beroepenvoorlichting in trek

3 maart:beroepenvoorlichting

Met een zo grote diversiteit aan classificaties in eigen club en heel veel contacten met andere professies, heeft een Rotaryclub veel mogelijkheden om jongeren te helpen bij hun studiekeuze. Veel clubs doen dat al op verschillende manieren. RC Oosterwolde zorgde er onlangs al voor de tiende keer voor, dat een paar honderd scholieren de grote hal en tal van kamertjes van het gemeentehuis van Ooststellingwerf in bezit namen om daar te worden voorgelicht...

 

drieëntwintigste lustrum Rotary

23 februari:Vaantje Leeuwarden

Bij vrijwel alle Rotaryclubs is het een goede gewoonte om eens in de vijf jaar een lustrumfeest te houden. Voor sommigen is dat zelfs aanleiding om een lustrumproject te kiezen. Mooie momenten om stil te staan bij de geschiedenis van de eigen club, bij de oprichters en gangmakers...

 

Rotary opens opportunities

16 januari:thema 2021

De toekomstige president van Rotary International moedigt Rotarians aan om de vele kansen die er liggen te grijpen waarmee zij hun eigen leven en de gemeenschappen die ze dienen kunnen verrijken. Het is juist onze wereldomvattende organisatie van 1,2 miljoen leden die talloze mogelijkheden biedt om het verschil te maken. Rotary Opens Opportunities!

 

zesde phf voor Cees Smit Sibinga

15 januari:phf

Cees Smit Sibinga van RC Groningen-West koestert een uniek record. In de speld die aangeeft dat je paulharrisfellow bent, prijken sinds het begin van 2020 maar liefst vijf saffieren. In ieder geval in het district Noord-Nederland, maar mogelijk in ons hele land is hij op dit punt koploper...

 

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

29 november:statutenwijziging

HANTEERT UW CLUB WEL DE JUISTE, STANDAARD VOORGESCHREVEN STATUTEN VOOR ROTARYCLUBS IN NEDERLAND?

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren...

 

van oude mannen en dikke sigaren...

19 november:emmen rookvrij

Vooroordelen zijn soms hardnekkig en daarom handig te gebruiken in plaats van te omzeilen. Na zes jaar hoofdredactie van het Nederlandse Rotarymagazine (40 edities) in samenwerking met de redactieleden en tientallen andere Rotarians (allen vrijwilligers), heb ik als afscheid een overzicht gemaakt hoe je kunt laten zien wie je écht bent door simpelweg te laten zien wat je doet. Met een zeer bescheiden budget en veel plezier!

 

'Rotary without borders': Institute Amsterdam 2020

14 november:institute

Van 9 tot 11 oktober 2020 wordt in Amsterdam Rotary's Institute georganiseerd. Deze conferentie wordt gehouden voor meer dan 90 districten in Europa. De organisatie is in handen van "ons" Nederlandse directielid van Rotary International, Jan Lucas Ket (club Purmerend), samen met zijn Schotse en Franse collega's Tony Black en Roger Lhors...

 

aandacht voor kwetsbare kinderen

28 oktober:kopp-kinderen

Dankzij Rotaryclub Heerenveen beleefde een groep kleuters een gezellige en leerzame spel- en speelmiddag op de kinderboerderij in Drachten. De jeugdige deelnemers waren z.g. KOPP-kinderen, ofwel Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Met dit soort initiatieven wil men voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen indien de ouders kampen met psychische- dan wel verslavingsproblemen...