valse pepernotenshow in Coevorden

6 december:valsepepernotenshow

Het Sinterklaasfeest dat RC Coevorden jaarlijks organiseert voor mensen met een beperking, is voor deze doelgroep één van de hoogtepunten van het jaar. Ook ditmaal konden de bezoekers weer met volle teugen genieten, toen de formatie Mooi Wark in theater Hofpoort de Valse Pepernotenshow verzorgde. Natuurlijk was de Sint in hoogsteigen persoon aanwezig...

 

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

29 november:statutenwijziging

HANTEERT UW CLUB WEL DE JUISTE, STANDAARD VOORGESCHREVEN STATUTEN VOOR ROTARYCLUBS IN NEDERLAND?

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren...

 

watercommissarissen tussen de pompen

24 november:watercommissarissen tussen de pompen

Water is sinds enige tijd wereldwijd een belangrijk focusgebied van Rotary. District 1590 is in Nederland het verst om met een goede structuur klaar te zijn voor toekomstige acties. Het streven is erop gericht, dat elke van de ruim zestig clubs in het noordelijke district een aanspreekbare watercommissaris aanstelt. Momenteel is de 40% in zicht...

 

fotowedstrijd The Rotarian

20 november - 15 december:fotowedstrijd

For over 100 years, photography has been one of the ways Rotary members tell their stories to the world. Enter our photo contest for a chance to be featured in The Rotarian…

 

van oude mannen en dikke sigaren...

19 november:emmen rookvrij

Vooroordelen zijn soms hardnekkig en daarom handig te gebruiken in plaats van te omzeilen. Na zes jaar hoofdredactie van het Nederlandse Rotarymagazine (40 edities) in samenwerking met de redactieleden en tientallen andere Rotarians (allen vrijwilligers), heb ik als afscheid een overzicht gemaakt hoe je kunt laten zien wie je écht bent door simpelweg te laten zien wat je doet. Met een zeer bescheiden budget en veel plezier!

 

foto's RLI-nieuwsdag

16 november:RLI-nieuwsdag

Het fotoverslag van de nieuwsdag. Met dank aan fotograaf Mel Boas...

 

Rotaryleerinstituut (RLI)

29 oktober:RLI-info

Onze gouverneur, Rebecca Siebinga, heeft het initiatief genomen voor de Nederlandse variant van het Rotary Leadership Institute in ons district. Wij noemen dat voortaan het Rotaryleerinstituut (RLI). Het RLI is bedoeld voor Rotarians die zich -hetzij vanuit hun functie, hetzij vanuit persoonlijke interesse- meer willen verdiepen in alles wat met Rotary International, haar projecten, activiteiten en mogelijkheden te maken heeft...

 

aandacht voor kwetsbare kinderen

28 oktober:kopp-kinderen

Dankzij Rotaryclub Heerenveen beleefde een groep kleuters een gezellige en leerzame spel- en speelmiddag op de kinderboerderij in Drachten. De jeugdige deelnemers waren z.g. KOPP-kinderen, ofwel Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Met dit soort initiatieven wil men voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen indien de ouders kampen met psychische- dan wel verslavingsproblemen...

 

project: "jeugd & spelen"

25 oktober:jeugdenspelen

Het heeft even geduurd, echter het project binnen district 1590, dat erop gericht is om de jeugd in beweging te krijgen, krijgt vorm. Tijdens de zomerperiode hebben een 5-tal personen gesproken over de vorm en inhoud. Het wordt nu tijd voor actie en uitvoering...

 

fun en fellowship

15 oktober:fun&fellowship

In de oktober-uitgave van Rotary Magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vele georganiseerde fellowships die Rotary kent. Over de hele wereld zijn dat er zo’n tachtig. Ons land kent er toch ook heel wat. Sommige zijn slechts bij enkelen bekend, andere roepen een glimlach op. De verenigingen van Rotarians met eenzelfde interesse geven je de kans om (nog) meer uit je lidmaatschap te halen: meer fun en fellowship, waardoor je elkaar en een ander tevens vooruit kunt helpen...