GETS/Institute Amsterdam 2020 wordt online-event (10 okt)

10 oktober:institute

Rotarians en Rotaracters van Lissabon en Dublin tot Berlijn, van Schotland tot Malta, en uit alle landen ertussen - Ierland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Duitsland en de Lage Landen - het wordt dit jaar helaas niet shoppen en sightseeën in Amsterdam. Maar laat dit niemand weerhouden om zich online aan te sluiten op zaterdag 10 oktober om 10:00 uur...

 

mis de virtuele Rotaryconventie van 2020 niet

20 juni - 26 mei:rvc-2020

De jaarlijkse RI-conventie, waar elke Rotarian aan kan deelnemen zou dit jaar in Honolulu zijn geweest. Maar door COVID-19 is besloten dit niet fysiek maar online te gaan organiseren. Dat biedt zeker weer nieuwe kansen, want hierdoor is de drempel enorm verlaagd; er zijn bijvoorbeeld geen inschrijvingskosten en geen reis- en verblijfkosten. Een mooie kans om deel te nemen...

 

$10.000 van district voor gevolgen "corona"

22 april:relief fund

Onder de vlag van The Rotary Foundation wordt momenteel een soort “Coronafonds” gevuld om in noodgevallen clubs te ondersteunen die zich in hun werkgebied nuttig willen maken om schrijnende toestanden aan te pakken. Ons district Noord-Nederland (1590) heeft daarvoor na een snelle belronde $10.000 beschikbaar gesteld...

 

drieëntwintigste lustrum Rotary

23 februari:Vaantje Leeuwarden

Bij vrijwel alle Rotaryclubs is het een goede gewoonte om eens in de vijf jaar een lustrumfeest te houden. Voor sommigen is dat zelfs aanleiding om een lustrumproject te kiezen. Mooie momenten om stil te staan bij de geschiedenis van de eigen club, bij de oprichters en gangmakers...

 

Rotary opens opportunities

16 januari:thema 2021

De toekomstige president van Rotary International moedigt Rotarians aan om de vele kansen die er liggen te grijpen waarmee zij hun eigen leven en de gemeenschappen die ze dienen kunnen verrijken. Het is juist onze wereldomvattende organisatie van 1,2 miljoen leden die talloze mogelijkheden biedt om het verschil te maken. Rotary Opens Opportunities!

 

zesde phf voor Cees Smit Sibinga

15 januari:phf

Cees Smit Sibinga van RC Groningen-West koestert een uniek record. In de speld die aangeeft dat je paulharrisfellow bent, prijken sinds het begin van 2020 maar liefst vijf saffieren. In ieder geval in het district Noord-Nederland, maar mogelijk in ons hele land is hij op dit punt koploper...

 

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

29 november:statutenwijziging

HANTEERT UW CLUB WEL DE JUISTE, STANDAARD VOORGESCHREVEN STATUTEN VOOR ROTARYCLUBS IN NEDERLAND?

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren...

 

van oude mannen en dikke sigaren...

19 november:emmen rookvrij

Vooroordelen zijn soms hardnekkig en daarom handig te gebruiken in plaats van te omzeilen. Na zes jaar hoofdredactie van het Nederlandse Rotarymagazine (40 edities) in samenwerking met de redactieleden en tientallen andere Rotarians (allen vrijwilligers), heb ik als afscheid een overzicht gemaakt hoe je kunt laten zien wie je écht bent door simpelweg te laten zien wat je doet. Met een zeer bescheiden budget en veel plezier!

 

aandacht voor kwetsbare kinderen

28 oktober:kopp-kinderen

Dankzij Rotaryclub Heerenveen beleefde een groep kleuters een gezellige en leerzame spel- en speelmiddag op de kinderboerderij in Drachten. De jeugdige deelnemers waren z.g. KOPP-kinderen, ofwel Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Met dit soort initiatieven wil men voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen indien de ouders kampen met psychische- dan wel verslavingsproblemen...