© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

districtsgrants district 1590


voorwaarden en procedures districtsgrants

clubjaar 2024-2025

 


AANVRAGEN VAN 1 JULI TOT 30 SEPTEMBER...


wat is een districtsgrant (hierna: DG)?

 1. DG’s zijn bedoeld om projecten van Rotaryclubs financieel te ondersteunen die voorzien in een behoefte bij kleinschalige, kortetermijnprojecten in eigen samenleving of daarbuiten. Samenwerkende Rotaryclubs in een project kunnen ieder een aanvraag indienen.
 2. Er moet sprake zijn van een sociale-/maatschappelijke-/humanitaire behoefte die gedurende de tijd waarin het project loopt niet op een andere wijze gefinancierd kan worden. 
 3. DG’s onderscheiden categorieën zoals: ontwikkeling van de samenleving, scholing, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. DG’s kunnen zowel dienen om problematiek in kaart te brengen als op te lossen. (Zie ook: Terms and conditions)voorwaarden voor Rotaryclub

 

 1. De districts-Rotary Foundationcommissie (DRFC) moet bij het ontvangen van een aanvraag van een DG een door de nieuwe voorzitter en de inkomende voorzitter getekende MOU (memorandum of understanding) van de Rotaryclub in haar bezit hebben.
 2. De financiële bijdrage van de club dient hoger te zijn dan de gevraagde DG-bijdrage.
 3. Bij het realiseren van het project wordt van de Rotaryclub verwacht dat zij PR-activiteiten ontplooien die de naamsbekendheid en het imago van Rotary ten goede komen.
 4. Wordt er in een project samengewerkt met een maatschappelijke organisatie dan moet er een directe betrokkenheid zijn van Rotarians met de organisatie.
 5. Er moet sprake zijn van een concreet projectdoel, niet ieder jaar hetzelfde (GEEN FUNDRAISING).
 6. De club die aanvraagt draagt zelf jaarlijks bij aan de Rotary Foundation (EREY)
 7. Er mag in principe niet vóór de toekenning van de DG met de uitvoering van het project worden gestart.
 8. De TRF-voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing (Terms and conditions).tijdpad

 1. Indienen aanvraag (DG-aanvraagformulier ) vanaf 1 juli tot uiterlijk 30 september bij de districts-Rotary Foundationcommissie (DRFC).
 2. Toetsing door de DRFC na 30 september tijdens de commissievergadering.
 3. Na eventuele toewijzing z.s.m. uitbetaling waarbij het streven vóór 1 december is.
 4. Schriftelijke Engelstalige eindrapportage vóór 30 juni 2025 inzenden. (Individual project report DG 2024/2025 - met kopie bankafschriften).


 

inhoudelijke beoordeling van aanvragen

 1. Alle aanvragen die op 30 september volledig ingevuld en getekend ontvangen zijn worden in willekeurige volgorde binnen de districts-Rotary Foundationcommissie inhoudelijk beoordeeld.
 2. DG’s met een hoge humanitaire inhoud (richting 7 areas of focus) hebben een hogere scoringskans.
 3. Bij overtekening prevaleren Rotaryclubs die voor de eerste keer aanvragen.
 4. DG’s worden toegekend in $ (dollars) maar in Euro’s uitbetaald. (Budget is in $)
 5. Aanvragen van Rotaryclubs voor een DG zijn vanaf $ 1.000 tot $ 1.750echter nooit meer dan de inbreng van de club.
 6. Clubs die niet bijdroegen aan de Rotary Foundation (EREY) in het voorliggende Rotaryjaar hebben geen recht op een DG.
 7. De bijdrage van het district is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.


 

Onderstaande formulieren aan te vragen bij de
coördinator districtsgrants van de DRFC, Marijke Inklaar.

 1. MOU-formulier
 2. DG-aanvraagformulier
 3. DG-rapportageformulier

 

NEEM CONTACT OP MET MARIJKE INKLAAR...


 

de districts-Rotary Foundationcommissie