Informatie voor ouders/verzorgers

Wat is dat, het Rotary Vlielandkamp?
Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die, om uiteenlopende redenen, zonder het kamp dat jaar niet met vakantie kunnen gaan. Lees hier de algemene informatie over het kamp.
Wat ouders/verzorgers verder moeten weten
Lees hier de informatie die van belang is voor ouders/verzorgers van wie kinderen mee op kamp gaan.
Wat moeten de kinderen meenemen?
Bekijk hier het overzicht van kleding en andere zaken die het kind van huis moet meenemen of juist niet mag meenemen.