Jaaruitwisseling

Long Term Exchange Program

WAT HOUDT DAT IN?

Dit programma van Rotary International is bestemd voor alle hierin geïnteresseerde scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat je in het buitenland een jaar High School volgt. Omgekeerd komen buitenlandse scholieren hier om gedurende een jaar samen met leeftijdgenoten naar school te gaan.

Zit je op VWO, HAVO of VMBO dan kun je na selectie voor deze uitwisseling in aanmerking komen. Je hebt wel een Rotaryclub nodig die jou wil voordragen: een Sponsorclub. Dat betekent uiteraard niet dat de club jouw kosten betaalt. Nee, de club is verantwoordelijk voor de terug ontvangst van een jaarkind uit het buitenland.

Een diploma is geen vereiste om je op te geven; je kunt ook je schoolprogramma onderbreken. Soms is dat zelfs een voordeel. In het buitenland worden namelijk vaak strenge leeftijdsgrenzen gesteld om tot een school te worden toegelaten. En om deel te kunnen nemen aan de schoolsporten is het soms beter om nog geen diploma te hebben.

.

LEEFTIJD

Voor de uitzending gelden indicatieve leeftijdsgrenzen, in principe 15-18 jaar. De leeftijdsgrens geldt voor overheidsscholen, soms is er enige rek mogelijk.

Als je ouder bent zijn de mogelijkheden kleiner; je kunt het echter altijd vragen, zie www.rotary.nl/yep

.

DE UITWISSELING

De uitwisseling vindt plaats op basis van wederkerigheid, d.w.z. elke regio die een scholier uitzendt, moet in datzelfde jaar ook een buitenlandse gast een jaar lang ontvangen in een gastclub. De bereidheid om een gastkind te ontvangen wordt tegelijkertijd met de opgave van de kandidaat verzorgd.

.

KOSTEN

Er moet gerekend worden op circa €  5.500 tot €  6.900,- bestaande uit de volgende geschatte posten:

 

 

 

 

Inschrijving-organisatiekosten

 

 

975,-

Verzekering

800,-

tot

1000,-

Reiskosten

300,-

tot

1.000,-

Visum en GGD-verklaring

 

 

500,-

Zakgeld

 

 

1.200,-

Rondreis in het gastland*

1.400,-

tot

2.100,-

Overig

 

 

125,-

Totaal

5.300,-

tot

6.900,-

* Meestal zijn er in het uitwisselingsjaar één of meer reizen georganiseerd door het ontvangend District.

De deelname hieraan is vrijwillig. De kosten hiervan zijn verschillend.

.

DE SELECTIEDAG VOOR JAARUITZENDING

Kandidaten dienen deel te nemen aan een selectiedag in oktober en een selectieweekend in november.

Voor de datum van deze dagen zie de agenda van de yepsite: www.rotary.nl/yep/agenda

Multi District Jeugdzaken Commissie

Update: 14-oktober-2016 01:56