• Cheesegolf 2014
  • de doorzetters van de Wandel4daagse, Alkmaar
  • Nieuwjaarsborrel 2015
  • sintviering 2014
  • Cheese Golf, fundraising voor goede doelen klik hier voor CheeseGolf website
  • Global Grant project in Gilgil, Kenya klik hier voor Newsletter
  • Bath uitwisseling 2013
  • Bouwreis met Habitat in India 2011
  • schoonmaakbeurt Hospice najaar 2013
Welkom op de homepage van Rotary Club Alkmaar

RYLA 2015 is in Alkmaar

Info over RYLA 2015

Hoe nu verder? 

Dat is de vraag die centraal staat tijdens RYLA 2015, een inspirerende bijeenkomst voor jonge professionals op 20 en 21 maart in Alkmaar.

Constateringen: Steeds meer organisaties lijken gevangen in de illusie van beheersing. Protocollen vervangen gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid. Ondanks goede intenties lijkt er steeds minder aandacht te zijn voor de klant, de burger, de patiënt, de medewerker, het algemeen belang.

Actueel: De achterliggende problematiek en de discussie over de ethiek zijn actueler dan ooit.  Ze lijken bovendien veel op de drijfveren die meer dan honderd jaar geleden tot het ontstaan en de grote vlucht van Rotary hebben geleid.

Een plaats voor Rotary? Kan Rotary het voortouw nemen om samen met de leiders van de toekomst na te denken, de problematiek te analyseren en naar begaanbare wegen te zoeken die oplossingen kunnen bieden?


RYLA 2015 doet een poging om die expeditie te beginnen. Het is een experiment dat kan slagen met jullie inzet.

RYLA 2015 zal jonge leiders van morgen een podium en gereedschap bieden om op weg te gaan.

Kijk op www.rotary-ryla-district1580.nl en meld je aan als deelnemer!

RYLA 2015