• feitelijke overdracht van het voorzitterschap
  • Marjo Joosten voorzitter 2016-2017
  • Groepsfoto 2016
  • bezoek door club Bad Krozingen (D)
  • Installatie Michael Goebbels
  • Groepsfoto bestuurswisseling 16-06-2015
  • Rotary Helpt meer informatie . . .
  • Onze gouverneurs 2016-2017 Lees verder
  • Rotaract Nederland Welkom bij Rotaract
Jaarthema voorzitter Marjo Joosten (2016-2017) : "Omgaan met Verandering"

ROTARYCLUB ROERMOND MAAS EN ROER

Oolderhof
Welkom bij:
Rotaryclub Roermond Maas en Roer 
Rotaryclub Roermond Maas en Roer is actieve vriendenclub met een eigen koers

Bijeenkomsten
De reguliere clubbijeenkomsten zijn op dinsdag 18.30 uur (twee-wekelijks). Elke dinsdag is Rotarydag! 

Lokatie
Restaurant Oolder hof
Broekstraat 35
6049 CE Ool-Herten
(0475) 333693
www.oolderhof.nl

Programma
In het programma (zie ook onder nieuws) vindt u de exacte data van onze bijeenkomsten.

Bankgegevens club: IBAN NL 59 INGB 0 682 813 095

Op zoek naar een muziekgezelschap voor uw Rotaryclub....... klik hier voor de DIXIESTOMPERS
de DIXIESTOMPER