© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief nr. 9 Maart 2024


Beste leden in District 1560

Het voorjaar lonkt en de tulpenvelden staan in bloei. Veel clubs komen weer in actie want we zijn People of Action. Deze maand (16 maart) kwamen de inkomend voorzitters bijeen bij v.d. Valk Nijmegen om de PETS (President Elect Training Seminar) bij te wonen. Dit is het verplichte jaarlijkse trainingsprogramma voor inkomend voorzitters. De organisatie had weer een mooi programma samengesteld. Nieuw dit jaar was dat drie districten dit samen deden. (D1550, D1560 en D1570). Een verslag met wat foto's.

Verder weer zoals gebruikelijk nieuwtjes en andere zaken in deze nieuwsbrief.

 


Kunst & Antiek veiling Armoedefonds Nunspeet!

 

Rotaryclub Nunspeet organiseer op zaterdag 6 en 20 april een veiling Kunst & Antiek voor het Armoedefonds Nunspeet!

Inwoners van de noordelijke Veluwe worden van harte opgeroepen om binnenkort hun kunst & kitsch te laten taxeren en - bij geschiktheid - te laten veilen.  Kijk maar eens goed op zolder of in de kelder of er interessante kunst & antieke voorwerpen liggen te verstoffen, die best het daglicht mogen zien. Daarbij gaat het om schilderijen (van bijvoorbeeld Veluwse kunstenaars), oud porselein, antieke klokken, boeken, bijbels met slot, munten, sieraden of wat u verder nog in huis hebt.

Op de zaterdagen 6 en 20 april a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur vormt het Noord-Veluws Kunstmuseum Nunspeet het decor van de voorselectie. U bent dan van harte welkom in de Fré Drostzaal van het museum om uw kunst of kitsch door een beëdigd taxateur te laten beoordelen. Deze taxatie is overigens gratis.

De uiteindelijke selectie van de taxateur wordt in de tweede helft van de maand mei op een nader te bepalen website geplaatst, zodat deze door geïnteresseerde kopers bekeken kan worden. Eind mei vindt dan de online veiling plaatst, waar geïnteresseerden kunnen bieden. Nadere berichtgeving hieromtrent volgt.

 De inbrenger ontvangt de volledige opbrengst van het geveilde object, waarbij de koper een meerprijs van 20% op de veilingprijs betaalt. Die 20% ‘winst’ gaat na de veiling naar het door de Rotaryclub Nunspeet vastgestelde goede doel;

Stichting Verborgen Armoede Nunspeet.

 Grijp deze kans, sla uw slag en steun daarbij ook nog eens het goede doel!

Voor verdere informatie over deze kunstzinnige actie van Rotaryclub Nunspeet:

Jaap Slaa: slaa@slaavanasselt.nl
Bram ten Hove: bramjr@homar.nl

Stichting Verborgen Armoede Nunspeet

Nederland is een welvarend land, maar toch is er veel “stille” armoede. En dus ook in Nunspeet.  Stichting Verborgen Armoede Nunspeet is een burgerinitiatief, opgezet in 2014 door Nunspeters om mede-inwoners van de gehele gemeente Nunspeet die in stille armoede leven een steuntje in de rug te geven. Wanneer men maandelijks geld tekort komt om de vaste lasten te betalen, is het besparen op levensmiddelen een logisch gevolg. Geld voor boodschappen is er nauwelijks, laat staan met feestdagen. En deze mensen verdienen juist tijdens deze dagen een extraatje. Gedurende het hele jaar door proberen wij huishoudens lichtpuntjes te bieden door verschillende activiteiten en andere initiatieven. Denk aan; een Sinterklaasactie, een leuke activiteit voor gezinnen rond Kerst en Pasen, iets leuks rond de verjaardagen van de kinderen, een uitje, etc. Zie ook de website www.verborgenarmoedenunspeet.nl

 Rotaryclub Nunspeet wil met deze actie het signaal afgeven klaar te staan voor mensen in nood en dat het lidmaatschap van Rotary de mogelijkheid biedt om iets wezenlijks voor je medemens te doen!MULTIDISTRICT PETS  /  16 maart 2014 – Nijmegen

Voor deze editie van de PETS (President Elect Training Seminar, oftewel de training voor inkomend voorzitters) was gekozen voor een multidistrict variant. Drie Districten (D1550, D1560 en D1570) hebben samen een dag georganiseerd waarop al hun inkomend voorzitters waren uitgenodigd kennis te nemen van diverse Rotary aspecten.

Rond 10 uur op zaterdagochtend verzamelden zich 240 gasten (inkomend voorzitters, sprekers, commissieleden en districtbestuurders). Alleen al de enorme hoeveelheid Rotarians bleek imponerend!

Na ontvangst van de badge, uitleg over de dag en een lekkere bak koffie/thee splitsten de Districten zich in drie verschillende zalen. In ons District was het inkomend gouverneur Michael Kors die de aanwezigen vertelde over zijn PETS equivalent: de International Assembly in Orlando. Daar waar alle 540 inkomend gouverneurs samenkwamen, en vijf dagen zijn ondergedompeld in alle facetten van Rotary. Alleen al indrukwekkend om alle landen van de Wereld vertegenwoordigd te hebben op een locatie! Een grote verscheidenheid in culturen, en (daarmee) in Rotary beleving.

Voorgesteld werd de inkomend wereldpresident(e) Stephanie Urchick, de tweede vrouw die het hoogste ambt gaat bekleden binnen Rotary. Stephanie komt uit Pennsylvania, USA. Haar jaarthema ‘the Magic of Rotary’ en haar motto ‘Simply Irresistible’ werden gepresenteerd en toegelicht.

Ook benoemde Michael de boodschap van Rotary aan alle clubs, om bij alle activiteiten die ze organiseren,  de publiciteit te zoeken. Hoe meer Rotary in de publiciteit staat, hoe meer zichtbaar we worden, wat zeker ook zal bijdragen dat mensen sneller geïnteresseerd zijn om lid te willen worden

   

VOOR HET HELE VERSLAG KLIKT U HIERIn de maand maart staat voor Rotary International het thema "water, sanitatie & hygiëne" centraal. 

Schoon water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne zijn basisbehoeften voor een gezond milieu en een productief leven.

Wanneer mensen toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen, nemen door water overgedragen ziekten af, blijven kinderen gezonder en gaan ze regelmatiger naar school en kunnen moeders minder tijd besteden aan het dragen van water en meer tijd aan het helpen van hun gezin.

Zo helpt Rotary

Door middel van water-, sanitatie- en hygiëneprogramma's (WASH) mobiliseren de actiemensen van Rotary middelen, vormen ze partnerschappen en investeren ze in infrastructuur en training die leiden tot verandering op de lange termijn.

ZIE OOK


Er zijn prachtige Waterprojecten in ons land, zoals het IHE in Delft met een sponsorprogramma voor internationale studenten om de kennis over Water wereldwijd te stimuleren. Het zou mooi zijn als clubs deze internationale studenten zouden steunen met een bedrag van € 500,- per jaar. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat zo’n 12 tot 14 studenten hier hun master kunnen halen. De kennis die de studenten hier hebben opgedaan, kunnen ze toepassen in hun eigen land.

 


Jeugd.  Uitwisselingsprogramma's

Nog te jong voor een uitwisseling van een jaar? Denk dan eens over de mogelijkheid om deel te nemen aan het:

Short Term Exchange Program  ‘Family – to – Family’

 Informatie over korte uitwisselingen: 3 weken in buitenland, 3 weken in NL.

FAMILY TO FAMILY: - WAT IS HET?
De naam zegt het al, Short Term Exchange Programm (STEP). Het is een uitwisseling met een leeftijdgenoot in het buitenland voor de korte duur van ongeveer 2x3 weken of 2x4 weken. Maar het is ook FAMILY TO FAMILY, wat betekent dat je bij een gezin in het buitenland woont, samen met jouw maatje, en dat jouw maatje samen met jou in Nederland komt wonen.

 WAAROM DOEN WE DIT?
 De jeugdafdeling binnen Rotary heeft als missie “jeugd in staat stellen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen”. Onze visie hierbij is dat wij geloven dat leiderschap begint met leiding geven aan jezelf om uiteindelijk anderen in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen.

 Door jeugd al vroeg kennis te laten maken met andere mensen, culturen, gewoontes en gebruiken en ze buiten hun comfortzone te brengen, denken wij een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling in het teken van onze missie.

VOOR WIE DOEN WE DIT?
Jongens en meisjes in de leeftijd van 15 t/m 19* jaar, die open staan voor anderen, van hen willen leren, met hen ervaringen willen uitwisselen, die uit hun eigen vertrouwde omgeving willen stappen en die anderen zonder vooroordelen willen ontmoeten zijn geschikt om aan dit programma deel te nemen.

* Leeftijd op het moment van de uitwisseling.

MET WELKE LANDEN WISSELEN WE UIT?
In principe kan een uitwisseling met elk door Rotary gecertificeerd land plaatsvinden. Voor een uitwisseling is het belangrijk dat het land of district (bij heel grote landen) veilig en goed georganiseerd is om onze kinderen op een goede manier te ontvangen. Hiervoor hanteren we binnen Rotary International strikte procedures. Elk ontvangend land of district staat onder goed toezicht en met onze jarenlange ervaring weten wij waar we succesvolle uitwisselingen tot stand kunnen brengen. Bij aanmelden geef je drie voorkeurslanden aan op minimaal 2 continenten. Wij streven ernaar om een match binnen het voorkeursland te realiseren, maar dat garanderen we niet. Er is een belangrijk onderscheid tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond.

Noordelijk halfrond
De belangrijkste bestemmingen zijn; VS, Canada, Mexico en Japan. Inmiddels vinden er steeds meer uitwisselingen binnen Europa en India plaats. Deze uitwisselingen vinden plaats in de zomervakantie. Jouw bezoek aan het buitenland en de ontvangst van jouw maatje vinden aaneengesloten plaats. Dat betekent dat een uitwisseling bestaat uit één aaneengesloten periode van ongeveer 2 x 3 weken.

 Zuidelijk halfrond
De belangrijkste bestemmingen zijn; Argentinië, Brazilië en Zuid-Afrika. In de zomervakantie bezoek jij het gezin van jouw maatje. De ontvangst van jouw maatje is in december/januari als het zuidelijk halfrond zomervakantie heeft. Beide bezoeken duren ongeveer 4 weken. Duur en planningsperiode zijn in onderling overleg.

Hoe werkt de procedure voor het STEP?
In de periode augustus - tot uiterlijk 1 april  2024 kunnen geïnteresseerden zich opgeven via f2f@rotaryyep.nl  Na ontvangst van alle benodigde gegevens kunnen wij aan de slag om een match te gaan zoeken in een van de participerende landen. In mei is definitief helder of er een match is en dus een uitwisseling zal plaatsvinden.

Wordt iedere Exchange aanvraag gehonoreerd?
Het lukt niet in alle gevallen om een exchange tot stand te brengen : dat hangt nl ook af van de medewerking van clubs in de deelnemende landen, en ook of de profielen (taal, leeftijden andere gezinsleden etc.) matchen. Het is een hele puzzel maar we doen wel ons uiterste best.

Ook kan het voorkomen dat er wel een match is, maar niet in het land dat bovenaan het 'verlanglijstje' staat. Ook de deelnemers zelf hebben hierin een stem, zij facetimen tevoren eerst met de beoogde kandidaat om te zien of er over en weer een klik is. Hun stem telt hierin uiteraard het zwaarst.

Welke keuzes heb je qua land, periode, match ( gender, leeftijd)
In principe zijn alle districten binnen Rotary hiervoor mogelijk. Echter, wij hebben zelf inmiddels een eigen uitwisselingsnetwerk door de jaren heen opgebouwd waarmee het makkelijker schakelen is, dan via een 'koud contact'. Matches worden één op één gemaakt, afhankelijk van de wensen van de aanvrager. Leeftijd is 15 - 19 jaar.

Tot wanneer kun je je aanmelden voor het STEP voor zomer 2024?
Tot uiterlijk 1 mei 2024. Het duurt nl. vrij lang (6-8 weken) voordat alles geregeld kan worden.

Welke informatie hebben wij verder nodig om jongeren goed te informeren over STEP?
Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten, en verder is er een app met veel info en beeldmateriaal. Alle informatie staat ook op onze eigen app 'Rotary Youth Exchange NL' app die gratis is te downloaden in de App store. Ook kunnen we in overleg met de Districts- en Club-jeugdcommissaris kijken of het lukt om op een club ( liefst dan voor meerdere clubs uit de regio) een voorlichting kunnen houden, hierbij kunnen we dan een jongere  die al op F2F - exchange is geweest, bij uitnodigen .

   

Meer info?
Jan van Aller

f2f@rotaryyep.nl
06 – 30005630  ( avond)

 


Week van de open clubbijeenkomsten 20 t/m 31 maart

De week van de open clubbijeenkomsten was in voorgaande jaren een groot succes! Landelijk organiseren we dit daarom in 2024 opnieuw. Met deze week willen we meer mensen kennis laten maken met onze Rotary- en Rotaractclubs in Nederland.

 Het is de bedoeling dat veel clubs in de week van 18 t/m 29 maart 2024 hun clubbijeenkomst toegankelijk maken voor iedereen. De actie loopt over twee weken, zodat iedere club de gelegenheid krijgt om mee te doen. Elke Rotarian kan iemand of meerdere personen, meenemen naar de clubbijeenkomsten.

Zo kunnen mensen op een heel laagdrempelige wijze kennismaken met Rotary! Heel erg prettig en het is geen “moeten”. Puur deelnemen vanuit belangstelling en samen het goede werk delen wat wij als Rotarians verrichten.

Deelnemende Rotaryclubs aan deze actieweek worden o.a. ondersteund met een conceptdraaiboek, wervingsmateriaal, voorlichtingsmateriaal en conceptteksten voor een uitnodiging en persbericht. De Rotaryclubs worden ook vermeld op de speciale promotiewebsite. De lopende programmering op de clubbijeenkomsten hoeft niet speciaal aangepast te worden.

Deelname is gratis.

MEER INFO EN AANMELDENDISCON 2024  (20 april 2024) THEMA: GEZOND ACHTERHOEK

Conferentie over fysieke en mentale gezondheid.

Op zaterdag 20 april organiseert Rotary Club Doetinchem de jaarlijkse districts-conferentie (Discon) voor zo'n 70 Gelderse en Twentse clubs. Locaties: Stadion De Vijverberg in Doetinchem en regionale bedrijven en initiatieven.

Gezond Achterhoek, het thema, mag heel breed worden geïnterpreteerd. Beweging, voeding, sport, werk, recreatie, natuur, leefomgeving, cultuur, zorg ... wat draagt er bij aan een gezonde regio? Is het streekgebonden? Geldt dit voor heel Nederland? Is de Achterhoek daarin een voorloper of juist volger? Vele vragen en wellicht antwoorden komen aan bod bij diverse workshops, presentaties en bedrijfsbezoeken. En bij het gezonde (ronde)tafelgesprek o.l.v. Wouke van Scherrenburg, ervaren journaliste en gespreksleider. Zij ontvangt als gasten komend ziekenhuisbestuurder Otwin van Dijk, hoogleraar Maria Hopman en oud bondscoach Guus Hiddink. Burgemeester Mark Boumans is dagvoorzitter.

   

Leden van regionale serviceclubs clubs, maar ook stad- en streekgenoten niet aangesloten bij een club zijn van harte welkom. Van 10:00 tot ca. 17:00 uur. Meer nieuws op de website www.gezondachterhoek2024.nl

De dag zal worden geopend met een paneldiscussie o.l.v. Wouke van Scherrenburg, met als deelnemers o.a. Guus Hiddink en Otwin van Dijk
(namen nog even onder voorbehoud). Vervolgens zullen er een aantal workshops worden gehouden, waarvoor een keuze gemaakt dient te worden.

Na de lunch kunnen er een aantal bedrijven worden bezocht (ook hier weer voorkeur opgeven).
Kortom een gevarieerd en interessant programma. Uitgebreide informatie en tickets op deze website: www.gezondachterhoek2024.nl

                                   


VERTROUWENSPERSOON


Bij veel organisaties is grensoverschrijdend gedrag een onderwerp van gesprekken, soms van veel narigheid, die in de publiciteit breed uitgemeten wordt.

De Gouverneurs van Rotary in Nederland hebben besloten om aan dit onderwerp expliciet aandacht te gaan besteden. Enerzijds door te zorgen dat een club een sociale veilige omgeving blijft en anderzijds als een lid, onveiligheid ervaart, terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Ook is er een klachtenprocedure vastgesteld en is een externe klachtencommissie benoemd.

Meer informatie op de website van ons district.