© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Status

Rotary CommunityANBI status

Naam van de instelling:

STICHTING COMMUNITY SERVICE VAN DE ROTARY CLUB DELFT


RSIN/fiscaal nummer:

816732152

Contactgegevens:

rotaryclubdelft@gmail.com


Inschrijving KvK Haaglanden nr.:

41145570

Doelstelling:

Verlenen van stoffelijke steun aan personen die hulp verstrekken in het kader van hun werk en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Beleidsplan:

Activiteiten ontplooien c.q. aansluiten bij acties die zich aandienen vanuit de samenleving welke overeen komen met de doelstellingen van Stichting Community Service van de Rotary Club Delft.

Bestuurders:

Voorzitter: Boon, J. (gezamenlijk bevoegd)

Secretaris: Qualm, C.D.E. (gezamenlijk bevoegd)

Penningmeester: Deken, A.M. de (gezamenlijk bevoegd)

Beloningsbeleid:

Bestuurders worden noch financieel noch materieel beloond

Activiteiten cq Projecten

Financiële bijdrage aan diverse projecten waar onder:

-

Rotary Santa Run;

-

St Gezinshereniging;

-

AV’40 Delft;

-

Stichting Friends of Kagondo Hospital;

-

Engineers4Refugees

Financiële verantwoording:

Zie jaarstukken op website.