© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

-

ANBI gegevens 


Naam:

Stichting Community Service Rotary Club Delft-Vermeer

RSIN/fiscaal nummer:

8152.13.712

Post/ Bezoekadres:

Bezoekadres:

Olof Palmestraat 2, 2616 LM Delft

Postadres:

Botaniestraat 6, 2628 ED, Delft

Emailadres:

rcdelftvermeer@gmail.com


Doelstelling en Beleidsplan


Doelstelling Rotary Delft-Vermeer

Doelgroep: Jeugd in en rondom Delft.

Doel: Het door sponsoring en fysieke ondersteuning opzetten en bijdragen aan projecten die bijdragen aan de jeugd die hulp nodig heeft.

Inkomsten: Inkomsten worden verkregen door conmtributie van de leden en sponsoring van derden.

Beheen vermogen: Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de club.

Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid behalve dat externe sprekers een presentje krijgen.

Voor een actueel verslag van de activiteiten verwijzen we u naar: Projecten en Activiteiten.

Voor een overzicht van het bestuur verwijzen we u naar: Bestuur.

Voor de jaarverslagen verwijzen we u naar: Jaarverslagen en Financieel overzicht.