© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

ANBI informatie

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel: het verlenen van (financiële) steun aan natuurlijke personen, organisaties en instellingen in Nederland, die zich inzetten (voor de weldaad) op het gebied van (wereld)vrede, religie en levensovertuiging, jeugd(zorg), (volks)gezondheid, medische zorg, maatschappelijk werk, armoedebestrijding, kunst, cultuur, natuur-, milieu en landschapsbescherming, ontwikkelingssamenwerking of onderwijs.

HOOFDPUNTEN VAN HET BELEID

Projecten die ondersteuning krijgen, dienen ‘dichtbij’ te zijn en een relatie te hebben met cultuur, sociale of stedelijke en persoonlijke problematiek. Projecten dienen een trekker te hebben. Het gaat daarbij niet om eenmansacties. Van de leden van de aan de Stichting gelieerde Rotaryclub wordt een brede inzet verwacht vanuit eenieders deskundigheid en netwerk. Daarnaast kan een bescheiden financiële bijdrage uit de Stichting worden toegekend.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting is per 1 juli 2023 als volgt samengesteld:

-

Mevrouw A. Bakker, Voorzitter

-

Mevrouw A. van der Burgt, Secretaris

-

De heer L.R. Boddaert, Penningmeester

BELONINGSBELEID

Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit.

JAARVERSLAG

In het jaar 1 juli 2022 - 1 juli 2023 hebben we de verplichte bijdrage aan de Rotary Foundation geleverd. Daarnaast hebben we een bedrag van € 2.000 gegeven aan de Sterrenwacht Sonnenborgh en in totaal € 1.750 aan: Tentoonstelling Lange Voorhout, een ShelterBox voor Oekraïne en een donatie aan Theater Branoul.

JAARREKENINGEN

Zie in de rechterkolom voor de jaarrekeningen.