© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

ANBI informatie

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel: het verlenen van (financiële) steun aan natuurlijke personen, organisaties en instellingen in Nederland, die zich inzetten (voor de weldaad) op het gebied van (wereld)vrede, religie en levensovertuiging, jeugd(zorg), (volks)gezondheid, medische zorg, maatschappelijk werk, armoedebestrijding, kunst, cultuur, natuur-, milieu en landschapsbescherming, ontwikkelingssamenwerking of onderwijs.

HOOFDPUNTEN VAN HET BELEID

Projecten die ondersteuning krijgen, dienen ‘dichtbij’ te zijn en een relatie te hebben met cultuur, sociale of stedelijke en persoonlijke problematiek. Projecten dienen een trekker te hebben. Het gaat daarbij niet om eenmansacties. Van de leden van de aan de Stichting gelieerde Rotaryclub wordt een brede inzet verwacht vanuit eenieders deskundigheid en netwerk. Daarnaast kan een bescheiden financiële bijdrage uit de Stichting worden toegekend.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting is per 1 juli 2021 als volgt samengesteld:

-

De heer Z.H. Reijers, Voorzitter

-

Mevrouw A. Barones Mackay, Secretaris

-

De heer L.R. Boddaert, Penningmeester

BELONINGSBELEID

Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit.

JAARVERSLAG

In het jaar 1 juli 2020 - 1 juli 2021 hebben we de verplichte bijdrage aan de Rotary Foundation geleverd. Daarnaast hebben we een bedrag van € 750 gegeven aan de Stichting Vers en Vrij, die zich inzet tegen armoede en voedselverspilling in Den Haag.
We gaven - via Macheo Nederland - € 10.000,- extra steun in Coronatijd aan Macheo, Creating a fairer future for Kenya’s children.
Macheo helpt kinderen in de sloppenwijken en plattelandsgebieden rondom Thika, Kenia.

JAARREKENINGEN

Zie in de rechterkolom voor de jaarrekeningen.