© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat is Rotary Geldermalsen?

Rotaryclub Geldermalsen is een vereniging die bestaat uit 30-40 leden, in de leeftijd vanaf +/- 35 jaar. Onze leden zijn afkomstig uit allerlei verschillende beroepsgroepen. Net als alle Rotaryclubs in Nederland maken wij deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografi sche gebieden. Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden.

DOELSTELLING ROTARY

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: ’Service Above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-) kennis en levenservaring. De opzet van de Rotary-organisatie nodigt daartoe uit. Rotary is een serviceclub met een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn de al genoemde (vak-)kennis en levenservaring ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan projecten met een charitatief en/of educatief karakter. Een Rotaryclub, dus ook de onze, is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door één of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onder- scheiden zich in hun vak of beroep.

Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: je realiseert service-projecten én door samen succesvolle projecten aan te pakken ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Tevens is onze Rotaryclub een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven en waar je van anderen kunt leren.

WAT BETEKENT HET LIDMAATSCHAP?

Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij komen wekelijks bijeen op dinsdag van 11.45 - 13.45 uur (precies) in restaurant De 3 Zussen in Meteren. Van leden wordt verwacht dat zij aan minimaal 50% van de reguliere bijeenkomsten deelnemen.

Elk clublid draagt financieel bij aan onze club in de vorm van contributie en lunchkosten.

Elk clublid zet zich jaarlijks actief in binnen de diverse commissies van de club.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Bij ons kun je je daadwerkelijk maatschappelijk inzetten; lokaal, nationaal en mondiaal. Daarnaast ontwikkel je kennis over maatschappelijke organisatie en ontwikkelingen middels presentaties door (externe) sprekers, bezoeken aan bedrijven/ organisaties en persoonlijke contacten. De eerder genoemde fellowship in onze club is hoog; door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven.

WAAR ZETTEN WIJ ONS VOOR IN?

Rotaryclub Geldermalsen heeft de afgelopen tien jaar meer dan 225.000 euro ingezameld voor goede doelen. Veel van deze doelen zijn lokale doelen, maar ook internationale doelen steunen we met geld en middelen. Daarnaast steken wij regelmatig de handen uit de mouwen en zetten ons fysiek in voor diverse lokale doelen.

Enkele voorbeelden van internationale doelen zijn: Polio de Wereld uit, Stichting Lion Heart Sierra Leone en de Stichting Fair Chance Nepal. Lokaal zetten we ons onder meer in voor de Stichting Leergeld Betuwe, Stichting Begraafplaats Geldermalsen, Stichting Hulphond, Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg, Betuwse Jeugdkampen, World Servants, Medialab Geldermalsen, Kinderzwerfboek West Betuwe, Muziek op de dijk - Deil en een jaarlijks uitstapje voor senioren. Daarnaast leveren wij bijdragen aan lokale kleine doelen.