© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Corona, Eenzaamheid en Kerst
Rotary Ballonfestijn
Gratis toegang op het terrein van GVV
Info: Rotary.ballonfestijn@gmail.com
Rotary Ballonfestijn
Wish Outdoor
Locatie Rotaryclub Gemert, Beek en Donk, Lieshout
ROTARY DISTRICT 1550 FAMILIEDAG
aanmelden

Welkom op de vernieuwde website van Rotaryclub Gemert, Beek en Donk, Lieshout

Dorpsgenoten verrast met Kerst.

Op zaterdag 19 december is de actie “Kerstkapjes tegen eenzaamheid” met succes afgerond. Met de verkoop van ruim 300 mondkapjes is een bedrag van € 1700,- opgehaald. Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek en het pop-up naaiatelier De Dames van de Zijden Draad zijn er in geslaagd om in een maand tijd een breed gedragen actie op te tuigen. Met de distributie van 50 kerstpakketten op de verschillende adressen in Beek en Donk zijn evenveel dorpsgenoten blij gemaakt. 

Marjo van Kilsdonk van de Dames van de Zijden Draad was in haar nopjes met dit resultaat. “Wij hebben regelmatig goede doelen kunnen ondersteunen met het maken van diverse producten. Deze actie van Rotary kwam nu als geroepen. Wij wilden namelijk erg graag ons ook inzetten voor een lokaal goed doel, zeker in deze periode tijdens de pandemie. Door de inzet van het netwerk en de organisatiekracht van de Rotaryclub is er een prachtig resultaat gehaald.” Rotarian Antoon van Schaijk vult Marjo aan: “Het is geweldig dat wij met deze actie bij kunnen dragen aan de saamhorigheid in het dorp. Ook al hebben we van alle aangemelde adressen er uiteindelijk maar 50 kunnen selecteren; als je hier over nadenkt zijn het eigenlijk 50 adressen te veel. Alleen al met de aandacht die we hebben kunnen geven aan dit probleem is de actie meer dan geslaagd.”

De verkoop van de mondkapjes startte 21 november vanuit de Beek en Donkse supermarkten, Tuincentrum de Biezen en Lifestyle Center Laarbeek. Middels kerstbomen die volgehangen werden met mondkapjes zijn veel dorpsbewoners geattendeerd op de actie. Door 5 euro in een kerstsok in de boom te doneren of door het bedrag middels een QR code over te maken zijn er uiteindelijk honderden mondkapjes verkocht. De Dames van de Zijden Draad hadden het er maar druk mee. Men kon de productie van de handgemaakte en kleurrijke mondkapjes nauwelijks bijbenen terwijl de Rotaryleden dagelijks de bomen moesten bevoorraden. Volgens Frank van den Eijnden van de Rotaryclub draaide de hele actie op vertrouwen en goodwill. “Met het onderwerp eenzaamheid hebben we de juiste snaar geraakt. Juist tijdens deze tweede lockdown, in een feestmaand waar iedereen eigenlijk samen zou willen zijn, is dat extra beetje aandacht erg welkom. Fantastisch dat de Jumbo, Plus, Jan Linders en Tuincentrum de Biezen iets extra’s hebben willen doen voor deze actie. En dan ook nog de vele partijen zoals de Goedemorgen Media, Syan ICT, Many More, Kemme Communicatie en de Mooi Laarbeekkrant die allemaal belangeloos hebben bijgedragen in de realisatie van de actie. Namens alle 50 dorpsgenoten die iets extra’s hebben ontvangen: bedankt!”

Rc GBL voor ondersteuning

Rotary Support

Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek geeft jaarlijks financiële bijdragen aan goede doelen die door inwoners, leden van clubs en verenigingen, van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek worden aangevraagd. Hoewel financiële steun belangrijk is en blijft, wil de Rotaryclub ook op een andere manier ondersteuning realiseren. Het is namelijk mogelijk dat de leden van Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek op aanvraag hun expertise beschikbaar stellen aan stichtingen, verenigingen en andere groeperingen binnen het sociaal maatschappelijke leefgebied van Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Verenigingen, stichtingen of clubs die een plan willen maken voor oprichting of continuering van hun eigen organisatie of het ontwikkelen of opzetten van nieuwe activiteiten of projecten kunnen zich wenden tot de Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek. 

Als de vraag past bij de expertise van een of meerdere Rotaryleden wordt een relatie gelegd tussen de vragende partij en enkele clubleden. De inzet van de Rotaryleden kan projectmatig en eventueel structureel van aard zijn.

Loopt u met vragen rond, schroom dan niet om via de mail contact op te nemen met de secretaris van de Rotaryclub, secretariaatclubgbl@gmail.com.


De deskundige hulp en ondersteuning kan bestaan uit de volgende diensten:

 • Financiën:
 • Kennis, ondersteuning, (fiscale) advisering.

 • Coaching: 
 • Begeleiden en ondersteunen van mensen in problemen.
 • Bedrijfskundig begeleiden van ondernemers en studenten.
 • Vraagstukken m.b.t. personeel&organisatie. 
 • Ontwikkelen en ondersteunen van International Business en Business-to-Business activiteiten &Sales.
 • Veranderingsprocessen, informatiemanagement.
 • Bemiddelen en mediation bij problemen tussen maatschappelijke groepen.
 • Opzetten logistiek traject.
 • Public Relations en marketingvraagstukken.

 • Ad hoc projectleiding t.b.v.:
 • ICT-vraagstukken.
 • Projectmanagement, auditen en doorontwikkeling
 • Hulp bij oprichten nieuwe stichting of vereniging.
 • Oplossen ruimtelijke puzzels
 • Artistieke zaken.

 • Adviseren en sparren/brainstormen:
 • Over alles wat met “groen” te maken heeft.
 • Procesverbetering.
 • Huisvestingsvraagstukken voor bedrijven alsmede aan- en verkoop resp. huur en verhuur van locaties
 • Omgaan met overheden en kennis van regelgeving en subsidies.
 • Besturen van stichting en vereniging t.b.v. aanscherping onderlinge samenwerking, focus of aanpak.

 • Juridisch advies en bemiddeling:
 • Rechtspersoon
 • Problemen van stichting, vereniging en andere groeperingen met andere groepen en instellingen.

 • Lesgeven:
 • Onderwijs bv filosofie. 
 • Nederlandse en Engelse taal.
 • Wijndegustatie Rotary en Corona

  Het afgelopen jaar was veel anders. Zo ook onze wijndegustatie. Vanwege de corona beperkingen konden we dit jaar niet fysiek bij elkaar komen en heerlijke wijnen en andere lekkernijen proeven. Desalniettemin hebben velen onze oproep om digitaal te bestellen positief beantwoord. We hebben veel bestellingen ontvangen en hebben die voor Kerst bij eenieder bezorgd. 

  We zijn erg verheugd met de grote deelname en de bijdrage die we daarmee kunnen leveren aan de verschillende goede doelen in Gemert-Bakel en Laarbeek. We zijn iedereen daarvoor zeer erkentelijk. Op onze website wordt vermeld welke goede doelen worden ondersteund door onze Rotary club. 

  We hopen uiteraard dat we dit jaar het coronavirus de baas worden. Dat tenminste een aantal verworvenheden weer terugkeren waaronder het kunnen organiseren van de jaarlijkse wijndegustatie. We hopen velen van jullie daar dan te treffen en samen te genieten. Tot dan.