© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Rotary GBL Plukgeluk
Locatie Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek
Bestel nu de puzzel
Lees meer

Welkom op de website van Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek

Rotaryclub GBL voor ondersteuning

Rotary Ondersteuning

Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek geeft jaarlijks ondersteuning aan goede doelen die door inwoners, leden van clubs en verenigingen, van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek worden aangevraagd.
Hoewel financiële steun belangrijk is en blijft, wil de Rotaryclub ook op een andere manier ondersteuning bieden en realiseren. Het is namelijk mogelijk dat de leden van Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek op aanvraag hun beschikbaar stellen binnen Gemert-Bakel en Laarbeek.

Zie voorbeelden "Ondersteunings gebieden"

Verenigingen, stichtingen of club voor oprichting of continuering van hun eigen organisatie of het ontwikkelen of opzetten van nieuwe activiteiten of projecten kunnen zich wenden tot de Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek.


Loopt u met vragen rond, schroom dan niet om via de mail contact op te nemen met:

 team goede doelen van de Rotaryclub GBL.


Aanvragen worden door een speciale commissie binnen 1 week in behandeling genomen en binnen een maand ontvangt u een terugkoppeling.

Op voorhand worden deze getoetst aan de volgende criteria:

-          Beoordeling haalbaarheid en definitieve realisatie 
           van een project of activiteit.

-          Passend binnen sociaal maatschappelijke Rotary GBL

           doelstellingen.

-          Begroting (concept-) inzage en in samenspraak mogelijk

           overleggen van facturen.

-          Het kenbaar maken van ondersteuning Rotary GBL

           via link of website.

-          Na realisatie van het project of activiteit een terugkoppeling

           verzorgen tijdens een Rotary GBL clubavond.

Wanneer uw aanvraag niet gehonoreerd wordt ontvangt u een schriftelijke reactie met motivatie van het besluit . Budgettair gezien heeft ook Rotary GBL zijn beperkingen en kunnen helaas niet alle aanvragen financieel ondersteund worden. Speciale focusgebieden waarop met voorkeur aanvragen in behandeling worden genomen deze zijn:

-          Activiteiten en projecten in relatie tot Bio- en Bodemdiversiteit.

-          Initiatieven met een Circulair Economisch oogmerk

-          Projecten om Meer-deling in onze lokale leefgemeenschap

           te minimaliseren.

Als de aanvraag past bij de expertise van een of meerdere Rotaryleden wordt een verbinding gemaakt tussen de aanvrager en Rotaryleden. De inzet van de Rotaryleden kan projectmatig en/of mogelijk structureel van aard zijn.


Ondersteunings gebieden:

De deskundige hulp en ondersteuning kan bestaan uit de volgende diensten:

Financiën:

1. Kennis, ondersteuning, (fiscale) advisering.


Coaching: 

1. Begeleiden en ondersteunen van mensen in problemen.

2. Bedrijfskundig begeleiden van ondernemers en studenten.

3. Vraagstukken m.b.t. personeel&organisatie. 

4.  Ontwikkelen en ondersteunen van International Business en

      Business-to-Business activiteiten &Sales.

5. Veranderingsprocessen, informatiemanagement.

6. Bemiddelen en mediation bij problemen tussen

     maatschappelijke groepen.

7. Opzetten logistiek traject.

8. Public Relations en marketingvraagstukken.


Ad hoc projectleiding t.b.v.:

1. ICT-vraagstukken.

2. Projectmanagement, auditen en doorontwikkeling

3. Hulp bij oprichten nieuwe stichting of vereniging.

4. Oplossen ruimtelijke puzzels

5. Artistieke zaken.


Adviseren en sparren/brainstormen:

1. Over alles wat met “groen” te maken heeft.

2. Procesverbetering.

3. Huisvestingsvraagstukken voor bedrijven alsmede aan- en verkoop

    resp. huur en verhuur van locaties

4. Omgaan met overheden en kennis van regelgeving en subsidies.

5. Besturen van stichting en vereniging t.b.v. aanscherping onderlinge

     samenwerking, focus of aanpak.


Juridisch advies en bemiddeling:

1. Rechtspersoon

2. Problemen van stichting, vereniging en andere groeperingen

     met andere groepen en instellingen.


Lesgeven:

1. Onderwijs bv filosofie, Nederlandse en Engelse taal.

Succesvolle oogst Plukgeluk-actie  Rotaryclub GBL steunt 16 verenigingen met opbrengst

Het initiatief van Rotaryclub Gemert-Bakel / Laarbeek om een Plukgeluk-tuin in te richten is een succes gebleken. Met het bloemrijke plukveld op De Hei in Mariahout is in totaal 3200 euro opgehaald middels donaties van plukkers en een aanvullende bijdrage van de Rotaryclub. De opbrengst wordt verdeeld onder de Kindervakantieweken en De Zonnebloem-afdelingen van de dorpen in Gemert-Bakel en Laarbeek.

Initiatiefneemster en Rotarylid Tanja van de Ven uit Beek en Donk is blij met dit resultaat. “We wilden dit jaar voorzichtig proberen of het zou aanslaan. Gelukkig hebben veel mensen de Plukgeluk-tuin bezocht, bloemen geplukt en geld gedoneerd. En het mooiste is dat we ook nog de biodiversiteit een handje hebben kunnen helpen!” Volgens Tanja was het in het begin even zoeken naar de wijze waarop we het onkruid in bedwang konden houden. “Uiteindelijk hebben we de Rotaryleden maar gevraagd om onkruid te komen wieden; handjes uit de mouwen voor het goede doel.”


Dit jaar opnieuw
De organisatoren zijn blij met het resultaat. Voor volgens jaar heeft men al ideeën om ook een of meerdere nieuwe locaties toe te voegen zodat de Plukgeluk-tuinen makkelijker bereikbaar zijn voor iedereen. Daardoor hoopt de club meer mensen blij te kunnen maken met mooie plukvelden en tevens meer opbrengsten te kunnen verwerven voor nieuwe goede doelen voor in 2023.


Op de website www.Plukgeluk.EU zal het komende voorjaar aangekondigd worden wanneer en waar er geplukt kan gaan worden. Tanja is trots op het project: “Ik heb het idee van een collega-club uit Friesland en wilde het hier ook graag proberen. Plukgeluk slaat echt aan en wordt komend jaar op nog meer plaatsen in Nederland uitgevoerd. Dat is goed voor projecten die wij als Rotary ondersteunen, goed voor de natuur en goed voor het humeur van iedereen die bloemen komt plukken.”

juni 2023 De pluktuin in de groei