© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Rotary GBL Plukgeluk
Locatie Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek
Corona, Eenzaamheid en Kerst
Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden
Orange the World 2022
Bestel nu de puzzel
Lees meer

Welkom op de website van Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek

Dorpsgenoten verrast met Kerst.

Op zaterdag 19 december is de actie “Kerstkapjes tegen eenzaamheid” met succes afgerond. Met de verkoop van ruim 300 mondkapjes is een bedrag van € 1700,- opgehaald. Rotaryclub Gemert-Bakel, Laarbeek en het pop-up naaiatelier De Dames van de Zijden Draad zijn er in geslaagd om in een maand tijd een breed gedragen actie op te tuigen. Met de distributie van 50 kerstpakketten op de verschillende adressen in Beek en Donk zijn evenveel dorpsgenoten blij gemaakt. 

Marjo van Kilsdonk van de Dames van de Zijden Draad was in haar nopjes met dit resultaat. “Wij hebben regelmatig goede doelen kunnen ondersteunen met het maken van diverse producten. Deze actie van Rotary kwam nu als geroepen. Wij wilden namelijk erg graag ons ook inzetten voor een lokaal goed doel, zeker in deze periode tijdens de pandemie. Door de inzet van het netwerk en de organisatiekracht van de Rotaryclub is er een prachtig resultaat gehaald.” Rotarian Antoon van Schaijk vult Marjo aan: “Het is geweldig dat wij met deze actie bij kunnen dragen aan de saamhorigheid in het dorp. Ook al hebben we van alle aangemelde adressen er uiteindelijk maar 50 kunnen selecteren; als je hier over nadenkt zijn het eigenlijk 50 adressen te veel. Alleen al met de aandacht die we hebben kunnen geven aan dit probleem is de actie meer dan geslaagd.”

De verkoop van de mondkapjes startte 21 november vanuit de Beek en Donkse supermarkten, Tuincentrum de Biezen en Lifestyle Center Laarbeek. Middels kerstbomen die volgehangen werden met mondkapjes zijn veel dorpsbewoners geattendeerd op de actie. Door 5 euro in een kerstsok in de boom te doneren of door het bedrag middels een QR code over te maken zijn er uiteindelijk honderden mondkapjes verkocht. De Dames van de Zijden Draad hadden het er maar druk mee. Men kon de productie van de handgemaakte en kleurrijke mondkapjes nauwelijks bijbenen terwijl de Rotaryleden dagelijks de bomen moesten bevoorraden. Volgens Frank van den Eijnden van de Rotaryclub draaide de hele actie op vertrouwen en goodwill. “Met het onderwerp eenzaamheid hebben we de juiste snaar geraakt. Juist tijdens deze tweede lockdown, in een feestmaand waar iedereen eigenlijk samen zou willen zijn, is dat extra beetje aandacht erg welkom. Fantastisch dat de Jumbo, Plus, Jan Linders en Tuincentrum de Biezen iets extra’s hebben willen doen voor deze actie. En dan ook nog de vele partijen zoals de Goedemorgen Media, Syan ICT, Many More, Kemme Communicatie en de Mooi Laarbeekkrant die allemaal belangeloos hebben bijgedragen in de realisatie van de actie. Namens alle 50 dorpsgenoten die iets extra’s hebben ontvangen: bedankt!”

Rc GBL voor ondersteuning

Rotary Support

Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek geeft jaarlijks financiële bijdragen aan goede doelen die door inwoners, leden van clubs en verenigingen, van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek worden aangevraagd. Hoewel financiële steun belangrijk is en blijft, wil de Rotaryclub ook op een andere manier ondersteuning realiseren. Het is namelijk mogelijk dat de leden van Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek op aanvraag hun expertise beschikbaar stellen aan stichtingen, verenigingen en andere groeperingen binnen het sociaal maatschappelijke leefgebied van Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Verenigingen, stichtingen of clubs die een plan willen maken voor oprichting of continuering van hun eigen organisatie of het ontwikkelen of opzetten van nieuwe activiteiten of projecten kunnen zich wenden tot de Rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek. 

Als de vraag past bij de expertise van een of meerdere Rotaryleden wordt een relatie gelegd tussen de vragende partij en enkele clubleden. De inzet van de Rotaryleden kan projectmatig en eventueel structureel van aard zijn.

Loopt u met vragen rond, schroom dan niet om via de mail contact op te nemen met de secretaris van de Rotaryclub, secretariaatclubgbl@gmail.com.


De deskundige hulp en ondersteuning kan bestaan uit de volgende diensten:

Financiën:

Kennis, ondersteuning, (fiscale) advisering.


Coaching: 

Begeleiden en ondersteunen van mensen in problemen.

Bedrijfskundig begeleiden van ondernemers en studenten.

Vraagstukken m.b.t. personeel&organisatie. 

Ontwikkelen en ondersteunen van International Business en Business-to-Business activiteiten &Sales.

Veranderingsprocessen, informatiemanagement.

Bemiddelen en mediation bij problemen tussen maatschappelijke groepen.

Opzetten logistiek traject.

Public Relations en marketingvraagstukken.


Ad hoc projectleiding t.b.v.:

ICT-vraagstukken.

Projectmanagement, auditen en doorontwikkeling

Hulp bij oprichten nieuwe stichting of vereniging.

Oplossen ruimtelijke puzzels

Artistieke zaken.


Adviseren en sparren/brainstormen:

Over alles wat met “groen” te maken heeft.

Procesverbetering.

Huisvestingsvraagstukken voor bedrijven alsmede aan- en verkoop resp. huur en verhuur van locaties

Omgaan met overheden en kennis van regelgeving en subsidies.

Besturen van stichting en vereniging t.b.v. aanscherping onderlinge samenwerking, focus of aanpak.


Juridisch advies en bemiddeling:

Rechtspersoon

Problemen van stichting, vereniging en andere groeperingen met andere groepen en instellingen.


Lesgeven:

Onderwijs bv filosofie. 

Nederlandse en Engelse taal.

Succesvolle oogst Plukgeluk-actie  
Rotary steunt 16 verenigingen met opbrengst

Het initiatief van Rotaryclub Gemert-Bakel / Laarbeek om een Plukgeluk-tuin in te richten is een succes gebleken. Met het bloemrijke plukveld op De Hei in Mariahout is in totaal 3200 euro opgehaald middels donaties van plukkers en een aanvullende bijdrage van de Rotaryclub. De opbrengst wordt verdeeld onder de Kindervakantieweken en De Zonnebloem-afdelingen van de dorpen in Gemert-Bakel en Laarbeek.

Initiatiefneemster en Rotarylid Tanja van de Ven uit Beek en Donk is blij met dit resultaat. “We wilden dit jaar voorzichtig proberen of het zou aanslaan. Gelukkig hebben veel mensen de Plukgeluk-tuin bezocht, bloemen geplukt en geld gedoneerd. En het mooiste is dat we ook nog de biodiversiteit een handje hebben kunnen helpen!” Volgens Tanja was het in het begin even zoeken naar de wijze waarop we het onkruid in bedwang konden houden. “Uiteindelijk hebben we de Rotaryleden maar gevraagd om onkruid te komen wieden; handjes uit de mouwen voor het goede doel.”

Volgend jaar opnieuw
De organisatoren zijn blij met het resultaat. Voor volgens jaar heeft men al ideeën om ook een of meerdere nieuwe locaties toe te voegen zodat de Plukgeluk-tuinen makkelijker bereikbaar zijn voor iedereen. Daardoor hoopt de club meer mensen blij te kunnen maken met mooie plukvelden en tevens meer opbrengsten te kunnen verwerven voor nieuwe goede doelen voor in 2022.

Op de website www.Plukgeluk.EU zal het komende voorjaar aangekondigd worden wanneer en waar er geplukt kan gaan worden. Tanja is trots op het project: “Ik heb het idee van een collega-club uit Friesland en wilde het hier ook graag proberen. Plukgeluk slaat echt aan en wordt komend jaar op nog meer plaatsen in Nederland uitgevoerd. Dat is goed voor projecten die wij als Rotary ondersteunen, goed voor de natuur en goed voor het humeur van iedereen die bloemen komt plukken.”