© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bel Campo Lezing 2023

Judith Koelemeijer 

"Concertlezing Etty Hillesum"  

m.m.v. Marcel Worms (piano)

Zondag 12 november 2023 om 14.30 uur in de Nieuwe Kerk te Groningen

Programma

14.30 Ontvangst in de kerk

15.00 Welkomstwoord door Dieta Mietus, voorzitter Rotary Club Groningen Bel Campo

15.05 Concertlezing door Judith Koelemeijer en Marcel Worms

16.30 Ruimte voor vragen stellen tijdens collecte voor het goede doel

16.45 Boekverkoop en signeren tijdens goed aangeklede borrel

17.30 Einde programma

Toegangskaarten (Verkoop gestopt) 

(Toegangskaarten à € 27,50 zijn te koop via deze link èn bij alle leden van Rotary Club Groningen Bel Campo.)

Goede doel

De opbrengsten van deze lezing komen ten goede aan de Stichting Present voor het project kinderkamers. Eén op de zes kinderen in Groningen groeit op in armoede. Een matras op de grond, beton op de vloer en geen plek om te leren, komt in deze groep veel voor. Samen met de ouders en vrijwilligers willen we met deze lezing 15 kinderkamers realiseren à € 750 per kamer. Stichting Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies en is effectief in het verbinden van informele en formele zorg.

Rotary Bel Campo schept kansen voor kinderen door hen op maat te ondersteunen, op punten waar bestaande regelingen geen uitkomst bieden. Wij doen dat door onze ervaring, ons netwerk, onze creativiteit en extra financiële middelen in te zetten.


Boeken van Judith Koelemeijer na de lezing verkrijgbaar in de Nieuwe Kerk


Wij kijken uit naar 12 november 2023. Tot dan! 

Hartelijke groet,

Commissie Bel Campo Lezing.